Den skattskyldiges deklarationsskyldighet

Har getts
11.1.2021
Diarienummer
VH/114/00.01.00/2021
Giltighet
11.1.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/275/00.01.00/2019

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ilmoittamisvelvollisuus tuloverotuksessa