Värdering av fastigheter i fastighetsbeskattningen

Har getts
17.9.2020
Diarienummer
VH/5389/00.01.00/2020
Giltighet
17.9.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/2899/00.01.00/2019

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa