Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
4.12.2023 Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund
20.4.2021 Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund Ersätter anvisningen VH/5889/00.01.00/2019, 1.1.2020
1.1.2020 Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund

Ersätter anvisningen:
Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille

14.2.2019 Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund Ersätter anvisningen A206/200/2016 SF:s meddelande om beskattningen för Lokala vatten- och avloppsverk angående inkomstbeskattning-en (meddelande 13/1998, 28.12.1998)

Ersätter anvisningen:
Om beskattning av lokala vatten- och avloppsanläggningar

25.11.2016 Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund
4.5.2016 Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund
26.6.2014 Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund
30.4.2007 Beskattningsanvisning för allmännyttiga föreningar och stiftelser