Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Beskattningsanvisning för allmännyttiga föreningar och stiftelser

Har getts
30.4.2007
Diarienummer
384/349/2007
Giltighet
−25.6.2014
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen (1557/95)

Anvisningen ersätter Skattestyrelsens anvisning Beskattningsanvisning för allmännyttiga föreningar och stiftelser, Dnr 753/32/2005 (av 1.6.2005) samt preciseringen av den, Dnr 1756/349/2005 (av 19.12.2005). Den nu aktuella anvisningen utgör inte en täckande beskrivning av beskattningen av allmännyttiga samfund utan anvisningens syfte är att klargöra bedömningen av allmännyttighet och näringsverksamhet och att ta upp vissa aktuella frågor som gäller allmännyttiga samfund.

Biträdande direktör  Anneli Kukkonen

Byråinspektör  Anna Maria Könnömäki

 


Sidan har senast uppdaterats 3.5.2007