Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund

Har getts
20.4.2021
Diarienummer
VH/1545/00.01.00/2021
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/5889/00.01.00/2019, 1.1.2020

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt. Anvisningen på finska: Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille.

Kapitlen 1.3. och 7 i anvisningen har uppdaterats med anledning av högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2020:121.

Också kapitlen 2.1, 2.3.7 och 9 i anvisningen kompletterats.