Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av anställningsoptioner

Har getts
20.10.2010
Diarienummer
994/31/2010
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/08
Ersätter anvisningen
Andra stycket under rubriken Förmånens värde i anvisningen av 18.9.2006 Dnr 1259/31/2006

Andra stycket under rubriken Förmånens värde i anvisningen Beskattning av anställningsoptioner (Dnr 1259/31/2006, 18.9.2006) ändras så att det lyder som följer:

Förmånens värde

Andra än offentligt noterade aktier kan i brist på annan utredning värderas på det sätt som presenteras i Skatteförvaltningens anvisning Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen (Dnr 746/36/2009, 2.10.2009).

Direktör   Erkki Laanterä

Överinspektör  Sari WulffSidan har senast uppdaterats 20.4.2017