Yksinkertaistettu saateasiakirja, täyttöohje

Euroopan talousyhteisö  

1. Yleistä

1.1 Yksinkertaistettu saateasiakirja vaaditaan verotusta varten (valmisteverot) neuvoston direktiivin 2008/118/EY 34 artiklan mukaisesti.

1.2 Asiakirja on täytettävä selvästi ja pysyvästi. Tiedot voidaan painattaa etukäteen. Se ei saa sisältää raaputuksia eikä päällekirjoituksia.

1.3 Käytettävän paperin yleiset ominaisuudet ja täytettävien kohtien koko määritellään Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 164, 1.7.1989 s 3.
Kaikkien kappaleiden paperin on oltava väriltään valkoista ja kooltaan 210 mm x 297 m, lomakkeen pituus saa kuitenkin olla enintään 5 mm määrämittaa pienempi tai 8 mm sitä suurempi.

1.4 Käyttämätön tila on suljettava viivalla siten, että niihin on mahdotonta tehdä lisäyksiä.

1.5 Saateasiakirja koostuu kolmesta kappaleesta:

1 kappale: jonka hankkija säilyttää
2 kappale: joka seuraa tavaroiden mukana ja jonka vastaanottaja säilyttää
3 kappale: joka seuraa tavaroiden mukana ja palautetaan hankkijalle ja jossa on 4 kohdassa nimetyn       henkilön täyttämä todistus, jos hankkija erityisesti vaatii sitä palautuspyynnön yhteydessä.
 

2. Kohtien otsikon

1 kohta     Hankkija: tavarat jäsenvaltioon hankkineen henkilön nimi, täydellinen osoite ja alv-numero, jos sellainen on. Valmisteveronumero on myös mainittava, jos sellainen on.

2 kohta       Viitenumero: tavaroiden lähettäjän antama viitenumero, jonka avulla lähetys voidaan yksilöidä lähettäjän kirjanpidossa; tavallisesti kauppalaskun numero ja päiväys.

3 kohta       Toimivaltainen viranomainen: määräjäsenvaltion viranomaisen nimi ja osoite, jolle lähetys on etukäteen ilmoitettu.

4 kohta       Vastaanottaja: tavaroiden vastaanottajan nimi, täydellinen osoite ja alv-numero, jos sellainen on. Valmisteveronumero on myös merkittävä, jos sellainen on.

5 kohta       Kuljettaja: merkitään ” hankkija”, ”vastaanottaja” tai ensimmäisestä kuljetuksesta vastaavan henkilön nimi ja osoite, jos tämä ei ole sama kuin 1 tai 4 kohtaan merkitty henkilö; kuljetusväline on myös merkittävä.

6 kohta       Ilmoituksen viitenumero ja päiväys: määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ennen kuljetusta antama ilmoitus ja/tai lupa.

7 kohta       Luovutuspaikka: toimitusosoite, jos se ei ole sama kuin 4 kohtaan merkitty osoite.

8 kohta       Tavaroiden täydellinen kuvaus, pakkausten merkit, lukumäärä ja laji, esim. kollien; kollien sisältämien pakkausten, esimerkiksi pahvirasioiden, lukumäärä; ja tavaroiden kaupallinen kuvaus.

Kuvausta voidaan jatkaa jokaiseen kappaleeseen liitettävällä erillisellä lehdellä. Tätä tarkoitusta varten voidaan käyttää pakkausluetteloa.

Etyylialkoholin (etanolin) ja muiden alkoholijuomien kuin oluen alkoholipitoisuuden on vastattava tehtyä merkintää (alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina 20°C lämpötilassa).

Oluen osalta pitoisuus on merkittävä käyttäen joko Plato-asteita tai alkoholipitoisuutta tilavuusprosentteina 20°C lämpötilassa taikka molempia määräjäsenvaltion ja lähtöjäsenvaltion vaatimusten mukaisesti.

Kivennäisöljyjen osalta on merkittävä tiheys 15°C lämpötilassa.

9 kohta       Tavaranimike: CN-koodi.

10 kohta     Paljous: lukumäärä, paino tai tilavuus ilmaistuna siten, että sitä voidaan käyttää verotustarkoitukseen määräjäsenvaltiossa, esimerkiksi:

 • savukkeet, lukumäärä tuhansina,
 • sikarit ja pikkusikarit, nettopaino,
 • alkoholi ja alkoholijuomat, litroina 20°C lämpötilassa senttilitroina pyöristettynä,
 • kivennäisöljyt, raakaöljyä lukuun ottamatta litroina 15°C lämpötilassa.

11 kohta     Bruttopaino: lähetyksen bruttopaino

12 kohta     Nettopaino: paino ilman pakkausta

13 kohta     Kauppalaskun hinta tai arvo: kauppalaskun kokonaishinta valmisteverot mukaan lukien. Jos liikkumiseen ei liity myyntiä, on kaupallinen arvo merkittävä. Tällöin on lisättävä merkintä ” ei myyntiin tarkoitettu”.

14 kohta     Todistukset: tämä tila on varattu tietyille todistuksille, joita tarvitaan vain 2 kappaleessa.

 1. Tiettyjen viinien luokkien osalta on tarvittaessa mainittava tuotteiden alkuperää ja laatua koskeva todistus alaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti.
 2. Tiettyjen alkoholijuomien luokkien osalta on tarvittaessa mainittava valmistuspaikkaa koskeva todistus alaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti.
 3. Oluen osalta, joka on valmistettu pienissä riippumattomissa panimoissa, sellaisina kuin ne määritellään alkoholijuomien ja alkoholin valmistusverojen rakenteen yhdenmukaistamista koskevassa neuvoston direktiivissä ja joille määräjäsenvaltiossa pyydetään valmisteveron alennusta, hankkijan on liitettävä todistus, jossa on seuraava sanamuoto:

  i. ”Todistetaan, että mainittu tuote on valmistettu pienessä riippumattomassa yrityksessä, jonka edellisen vuoden puhtaan alkoholin tuotanto oli …hl”.
   
 4. Etyylialkoholin (etanolin) osalta, joka on valmistettu pienissä tislaamoissa, sellaisina kuin ne määritellään alkoholijuomien ja alkoholin valmisteverojen rakenteen yhdenmukaistamista koskevassa neuvoston direktiivissä ja joille määräjäsenvaltiossa pyydetään valmisteveron alennusta, hankkijan on liitettävä todistus, jossa on seuraava sanamuoto:

ii. ”Todistetaan, että mainittu tuote on valmistettu pienessä riippumattomassa yrityksessä, jonka edellisen vuoden puhtaan alkoholin tuotanto oli … hl”.

15 kohta     Allekirjoittajan yritys jne. : tavaroiden liikkumisesta vastaavan henkilön tai tämän edustajan on täytettävä asiakirja. Tämä voi olla hankkija, tai tapauksen mukaan, vastaanottaja. Jos hankkija vaatii, että hänellä on palautettava 3 kappale, johon liitetty vastaanottotodistus, tästä on tehtävä merkintä.

A kohta       Tarkastukset: toimivaltaisten viranomaisten on merkittävä suoritetut tarkastukset 2, 3 ja 4 kappaleeseen. Kaikki huomautukset on varustettava allekirjoituksella ja päiväyksellä ja vahvistettava vastuullisen virkailijan leimalla.

B kohta      Vastaanottotodistus: vastaanottajan annettava ja hankkijalle palautettava, jos tämä erityisesti vaatii sitä palautuspyynnön yhteydessä.