Veroilmoitus sähköstä, täyttöohje

Anna tämä valmisteveroilmoitus sähköstä, jonka yritys on käyttänyt itse tai luovuttanut kulutukseen.

Ilmoita valmisteverot OmaVerossa

Tee valmisteveroilmoitus OmaVerossa

Paperilomaketta (lomake 1373) voit käyttää vain poikkeustapauksissa. Linkki lomakkeeseen on sivun lopussa.

Tarkemmat täyttöohjeet

Verovelvollinen

Jos ilmoitat paperilomakkeella, täytä aina tämän osan kaikki kohdat. Täytä Y-tunnus myös lomakkeen muille sivuille. OmaVerossa osa tiedoista on valmiina.

Verovelvollisen yhteyshenkilö

Nimi, puhelinnumero ja sähköposti.

Ilmoittajan rooli

Valitse, missä valmisteverotuksen roolissa yritys toimii. Jos yrityksellä on useita eri rooleja, paperilomakkeella ilmoittaessasi sinun pitää antaa jokaisesta roolista oma ilmoitus. OmaVerossa voit antaa kaikkien eri roolien tiedot samassa ilmoituksessa.

Voimalaitos

Ilmoita voimalaitoksen tiedot ja sähkön tuotantomäärä joko ilmoituksen osassa Sähköntuottajan voimalaitos tai osassa Sähkön pientuottajan voimalaitos. Sähköntuottajan pitää lisäksi ilmoittaa verottomasti hankkimansa sähkön määrä.

Korjauksen syy

Täytä tämä kohta, jos korjaat aiemmin antamaasi ilmoitusta.

Erittely sähköstä, energiaverosta ja huoltovarmuusmaksusta

Erittele sähkö ilmoittajan roolin ja sähkön veroluokan mukaan. Huomaa, että veroluokan II sähkö on eriteltävä myös sen mukaan, käytetäänkö sähkö teollisuudessa, konesaleissa vai lämpöpumpuissa, sähkökattiloissa tai geotermisen lämmön kiertovesipumpuissa.

Ilmoita sähkön määrä kilowattitunteina (kWh).

Vero ja huoltovarmuusmaksu yhteensä

Laske tähän maksettavan veron ja huoltovarmuusmaksun määrä euroina.

Veroton sähkö ja verottomuuden perusteet

Erittele verottoman sähkön määrä verottomuuden perusteen mukaan.

Sähköntuotannossa käytetyt polttoaineet tuoteryhmittäin

Ilmoita sähköntuotantoon käytetyt polttoaineet tuotteittain. Käytä tuotteen mukaista mittayksikköä (MWh, kg, l tai t).

Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Muista allekirjoittaa hakemus. Jos olet valtuutettu edustaja, liitä mukaan valtakirja. Postita hakemus lomakkeen yläreunassa näkyvään osoitteeseen.