Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Vaatimus ansiotulojen progressiivisesta verottamisesta (lomake 6148), täyttöohje

Yleistä

Voit vaatia ansiotulojesi progressiivista verotusta, jos asut pysyvästi ulkomailla tai tulet Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Tällä lomakkeella vaadit, että ansiotulosi (osinkoja lukuun ottamatta) verotetaan progressiivisesti sen sijaan, että ansiotuloistasi pidätettäisiin 35 %:n lähdevero.

Ansiotulosi (osinkoja lukuun ottamatta) voidaan verottaa progressiivisesti, jos asut Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus.

Suomi verottaa vain Suomesta saamiasi tuloja, mutta asuinvaltiossa saamasi veronalaiset tulot voivat korottaa Suomesta saamiesi tulojen veroja. Jos asut Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja saat vähintään 75 % ansiotuloistasi Suomesta, voit vaatia tällä lomakkeella, että muita kuin Suomesta saatuja tuloja ei oteta huomioon verotuksessasi. Liitä silloin vaatimukseesi asuinvaltion veroviranomaisen todistus (lomakkeen sivulla 2). Ilman todistusta vaatimustasi ei voida hyväksyä.

Lomakkeen saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Suomessa saatujen ansiotulojen vähennykset

Jos vaadit Suomen verotuksessa vähennystä esimerkiksi asunnon ja työpaikan välisistä matkakuluista, tulonhankkimismenoista tai asuntolainan koroista tai sinulta on peritty Suomessa eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, anna niistä selvitys vapaamuotoisella liitteellä.
Jos vaadit vähennystä vasta, kun verovuosi on päättynyt, ilmoita vähennykset lomakkeella Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset (lomake 50A).
Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä tällöin oikaisuvaatimus (lomake 3308) ja liitä tämä lomake vaatimukseesi. Ilmoita myös mahdolliset vähennyksesi oikaisuvaatimuksen liitteenä.

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, anna kaikki aiemmin antamasi tiedot uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä.

Täyttöohjeet

Sisällysluettelo

1 Henkilötiedot ja verovuosi
2 Ansiotulot ja niistä maksetut verot
3 Hakijan allekirjoitus

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Merkitse suomalainen henkilötunnuksesi, jos sinulla on sellainen. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaikasi muodossa ppkkvvvv.

Merkitse tähän se verovuosi, jolle vaadit ansiotulojesi progressiivista verotusta

Ilmoita myös muut henkilötietosi. Täytä asuinvaltiosi ja kansalaisuutesi niille merkittyihin kohtiin. Kirjoita asuinvaltiosi koko nimi, älä käytä pelkkää maakoodia.

Asuinvaltiossa annettu verotunniste (Tax Identification Number, TIN)

Merkitse asuinvaltiossasi sinulle myönnetty verotunniste (TIN). Tarkempia tietoja verotunnisteesta saat asuinvaltiosi veroviranomaiselta.

Osoite asuinvaltiossa

Merkitse tarkat osoitetietosi asuinvaltiossa. Täytä kenttiin katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja valtio.

Osoite Suomessa

Ilmoita tarkka osoitteesi Suomessa. Ilmoita postiosoitteesi, talon numero, porras, huoneiston numero tai postilokeron numero. Ilmoita lopuksi postinumero ja postitoimipaikka.

Puolison, lapsen/lapsien nimi ja syntymäaika

Jos sinulla on puoliso tai lapsia, ilmoita heidän nimensä ja syntymäaikansa. Ilmoita syntymäaika muodossa ppkkvvvv. Jos lapsia on enemmän kuin kaksi, ilmoita tiedot vapaamuotoisella liitteellä.

Oleskeluaika Suomessa

Arvioi, kuinka kauan aiot oleskella Suomessa. Ilmoita ajanjakso muodossa ppkkvvvv–ppkkvvvv. Tällä lomakkeella voit hakea ansiotulojesi progressiivista verotusta, jos oleskeluaikasi Suomessa on enintään 6 kuukautta.

Ilmoita arvioitu työskentelyaikasi Suomessa muodossa ppkkvvvv–ppkkvvvv. Työskentelyaika voi olla eri mittainen kuin oleskeluaikasi Suomessa.

Työnantajan tai suorituksen maksajan nimi ja Y-tunnus

Merkitse tähän tiedot työnantajastasi tai saamasi suorituksen maksajasta. Suorituksen maksaja voi olla esimerkiksi eläke- tai vakuutusyhtiö. Ilmoita työnantajan tai suorituksen maksajan nimi ja Y-tunnus.

Y-tunnus on ilmoitettava muodossa xxxxxxx-x. Työnantajan tai maksajan Y-tunnuksen löydät saamastasi maksutositteesta tai osoitteesta ytj.fi.

2 Ansiotulot ja niistä maksetut verot

Ansiotulot Suomesta verovuonna

Merkitse Suomesta verovuonna saamasi ansiotulot, eli palkat, merityötulot, etuudet ja eläkkeet niille tarkoitettuihin kohtiin.

Jos saamasi tulo ei ole mitään edellä mainituista, ilmoita se kohdassa Muu ansiotulo, mikä? Kerro myös, mistä tulosta on kyse.

Ilmoita ansiotulosi euroissa sentin tarkkuudella.

 • Palkka: Ilmoita Suomesta saamasi palkan määrä.
 • Merityötulo: Ilmoita Suomesta saamasi merityötulot.
 • Etuus: Ilmoita Suomesta saamiesi etuuksien kokonaismäärä. Etuudella tarkoitetaan esimerkiksi työttömyys- tai vanhempainpäivärahoja.
 • Eläke: Ilmoita eläketulojesi määrä Suomesta.
 • Muu ansiotulo, mikä?: Ilmoita tässä, jos olet saanut tuloja Suomesta, mutta tulot eivät ole mitään edellä olevista. Ilmoita myös, mistä tulosta on kyse.

Suomeen maksettu vero

Merkitse Suomeen verovuonna maksamasi verot niille tarkoitettuihin kohtiin. Ilmoita verot euroissa sentin tarkkuudella.

Maksat ansiotuloistasi veroja Suomeen, kun työskentelet Suomessa ja suorituksen maksaja on suomalainen. Vuokratyöntekijänä maksat veroja Suomeen, vaikka suorituksen maksaja olisikin ulkomainen.

Maksettujen verojen määrän löydät esimerkiksi maksutositteesta, jonka olet saanut työnantajaltasi tai muulta suorituksen maksajalta.

 • Palkka: Ilmoita, paljonko olet maksanut palkkatuloistasi veroja Suomeen.
 • Merityötulo: Ilmoita, paljonko olet maksanut merityötuloistasi veroja Suomeen.
 • Etuus: Ilmoita, paljonko olet maksanut etuuksistasi veroja Suomeen.
 • Eläke: Ilmoita, paljonko olet maksanut eläkkeistäsi veroja Suomeen.
 • Muu ansiotulo, mikä? Ilmoita muista ansiotuloistasi Suomeen maksamasi veron määrä. Ilmoita myös, mistä tulosta on kyse.

Ansiotulot asuinvaltiossa verovuonna

Merkitse muualta kuin Suomesta verovuonna saamasi ansiotulot, eli palkat, merityötulot, etuudet ja eläkkeet niille tarkoitettuihin kohtiin. Ilmoita ansiotulosi euroissa sentin tarkkuudella.

 • Palkka: Ilmoita muualta kuin Suomesta saamasi palkkatulot yhteensä.
 • Merityötulo: Ilmoita muualta kuin Suomesta saamasi merityötulot yhteensä.
 • Etuus: Ilmoita muualta kuin Suomesta saamiesi etuuksien yhteissumma.
 • Eläke: Ilmoita muualta kuin Suomesta saamiesi eläketulojen yhteismäärä.

Asuinvaltiossa saatuihin ansiotuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot

Merkitse asuinvaltiossa saamiisi ansiotuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot sarakkeeseen oikean tulon kohdalle. Ilmoita tulonhankkimismenot euroissa sentin tarkkuudella.

Tulonhankkimismenoilla tarkoitetaan menoja, jotka ovat aiheutuneet ansiotulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä. Suomen verolainsäädännön mukaan niitä ovat esimerkiksi työhuonevähennys ja menot omien työkalujen käytöstä. Voit tarvittaessa pyytää lisätietoja asuinvaltiosi veroviranomaiselta.

 • Palkka: Ilmoita asuinvaltiossasi saatuihin palkkatuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot.
 • Merityötulo: Ilmoita asuinvaltiossasi saatuihin merityötuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot.
 • Etuus: Ilmoita asuinvaltiossasi maksettuihin etuustuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot.
 • Eläke: Ilmoita eläkkeisiin kohdistuvien tulonhankkimismenojen määrä.

3 Hakijan allekirjoitus

Päivää ja allekirjoita hakemuksesi. Ilmoita myös sellainen puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

Asuinvaltion veroviranomaisen todistus / Certificate by the Tax Authorities in Home Country

Pyydä, että asuinvaltiosi veroviranomainen täyttää lomakkeen toisella sivulla olevan todistuksen asuinvaltiossasi verotetuista ansiotuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä. Lomakkeella veroviranomainen todistaa, että olet verovelvollinen asuinvaltiossasi.

Jos verotettavat ansiotulosi ja niihin kohdistuvat vähennykset eivät ole vielä asuinvaltiosi veroviranomaisen tiedossa, liitä vaatimukseesi esimerkiksi palkkatodistus, todistus työttömyyspäivärahasta, päätös eläkkeestä tai muu luotettava selvitys saamistasi tuloista.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.12.2020