Työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista, täyttöohje 2021

Vuosi-ilmoituksen 3766 täyttöohje

Täyttöohje koskee verkkolomaketta ja tietuekuvausta. Tiedot on annettava sähköisesti vuodesta 2018 alkaen. Paperilomaketta tietojen antamiseksi ei ole.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Työmarkkinajärjestö ilmoittaa jäsentensä edellisenä vuonna maksamat työmarkkinajärjestön jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut. Työttömyyskassa ilmoittaa sellaiset työttömyyskassamaksut, joita työmarkkinajärjestö ei ilmoita Verohallinnolle.

Työmarkkinajärjestön jäsenmaksuna pidetään työmarkkinajärjestölle ja sen jäsenyhdistyksille maksettavaa jäsenmaksua. Muiden järjestöjen jäsenmaksuja, kuten esimerkiksi työmarkkinajärjestön yhteistyöjärjestön tai tietyn ammattikunnan oman yhdistyksen jäsenmaksuja, ei ilmoiteta Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Työnantaja ei ilmoita palkasta perimiään jäsenmaksuja Verohallinnolle.

Samana vuonna maksetut maksut ilmoitetaan yhtenä summana.

Tiedot annetaan kalenterivuodelta viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 31. päivä. Jos 31.1. on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen määräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.  

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta kerrotaan tarkemmin vero.fi-ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Vuosi-ilmoitusta korjatessa uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto on nollattava ja annettava uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

  • tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
  • maksuvuosi
  • työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan Y-tunnus
  • jäsenen henkilötunnus tai luonnollisen henkilön Y-tunnus
  • jäsenen nimi (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)
  • ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto (vain tiedostona ilmoitettaessa).

Täyttöohjeet

Työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan tiedot

Vuosi-ilmoitukseen on aina merkittävä ilmoittajan työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan Y-tunnus.

Lisäksi ilmoitetaan vuosi-ilmoituksesta lisätietoja antavan yhteyshenkilön nimi sekä puhelinnumero.

Työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan jäsenen tiedot

Vuosi-ilmoitukseen merkitään jäsenen henkilö- tai Y-tunnus sekä jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen rahamäärä.