Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Juomapakkausveroilmoitus, täyttöohje

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten ilmoitat juomapakkausveron ja korjaat aiemmin antamaasi ilmoitusta.

Ilmoita sähköisesti – paperilomaketta voi käyttää vain poikkeustilanteessa

Juomapakkausero pitää ilmoittaa sähköisesti. Paperilomaketta (1393) voi käyttää vain silloin, jos sähköinen ilmoittaminen ei jostain syystä ole mahdollista.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, toimita lomake siinä kerrottuun osoitteeseen.

Milloin ilmoitus pitää antaa?

Juomapakkausveroilmoitus pitää antaa, kun:

 • juomapakkauksia luovutetaan kulutukseen verottomasta varastosta
 • juomapakkauksia siirretään verottomuusjärjestelmässä
 • yritys vastaanottaa juomapakkauksia verottomuusjärjestelmässä tai sen ulkopuolella
 • yksityishenkilö vastaanottaa etäostona hankkimiaan juomapakkauksia
 • juomapakkauksia täytetään juomalla Suomessa ilman, että täytetyt pakkaukset siirretään verottomuusjärjestelmään
 • Suomeen myydään etämyyntinä juomapakkauksia.

Kenen pitää antaa ilmoitus?

Eri rooleissa toimivien pitää antaa juomapakkausveroilmoitus näistä tuotteista:

 • valtuutettu varastonpitäjä: tuotteet, jotka varastonpitäjä on luovuttanut kulutukseen tai siirtänyt verottomasti verottomasta varastosta
 • rekisteröity vastaanottaja: Suomessa vastaanotetut juomapakkausveron alaiset tuotteet
 • veroedustaja: Suomessa vastaanotetut juomapakkausveron alaiset tuotteet
 • etämyyjä: Suomessa vastaanotetut juomapakkausveron alaiset tuotteet, jos etämyyjällä ei ole veroedustajaa Suomessa
 • väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja: vastaanotetut juomapakkausveron alaiset tuotteet
 • yksityishenkilö: juomapakkausveron alaiset tuotteet, jotka on hankittu etäostona eli jotka yksityishenkilö on ostanut toisesta jäsenvaltiosta niin, että hän on itse järjestänyt tuotteiden kuljetuksen Suomeen.
  Huom. Kun annat ilmoituksen, valitse ilmoittajan rooli "Toisessa jäsenmaassa kulutukseen luovutettujen yhdenmukaistetun veron alaisten tuotteiden vastaanottaja".
 • rekisteröity lähettäjä: juomapakkausveron alaiset tuotteet, jotka on sääntöjen vastaisesti poistettu verottomuusjärjestelmästä
 • muu verovelvollinen: esimerkiksi toimijan, joka on käyttänyt verottomia tuotteita verolliseen tarkoitukseen.

Huomaa, että yhdellä veroilmoituksella voi ilmoittaa vain yhden roolin mukaista toimintaa. Jos olet toiminut verokaudella useammassa roolissa, anna jokaisesta roolista oma ilmoitus. Esimerkiksi jos sinulla on juomapakkausveron alaista toimintaa valtuutettuna varastonpitäjänä ja rekisteröitynä vastaanottajana, anna kaksi juomapakkausveroilmoitusta, toinen valtuutetun varastonpitäjän toiminnasta ja toinen rekisteröidyn vastaanottajan toiminnasta.

Pienvalmistajien ei tarvitse maksaa juomapakkausveroa eikä antaa juomapakkauksista valmisteveroilmoitusta. Pienvalmistajalla tarkoitetaan sellaista juomapakkausten valmistajaa, joka on oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton muista saman toimialan yrityksistä ja joka kalenterivuoden aikana luovuttaa kulutukseen vähittäismyyntipakkauksiin pakattua juomaa enintään 70 000 litraa. Riippumattomuudesta ja vuosituotannosta pitää pyydettäessä toimittaa selvitys Verohallinnolle.

Milloin ilmoitus pitää antaa?

Verokausi on kalenterikuukausi eli alkoholivero ilmoitetaan ja maksetaan kalenterikuukauden mittaiselta jaksolta.

Lue tarkemmat ohjeet: Miten valmisteveroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Ei ilmoitettavaa

Tämä kohta koskee vain valmisteverotuksen luvanhaltijoita, joilla on säännöllistä juomapakkausveron alaista toimintaa. Täytä yhteystietosi ja merkitse tähän kohtaan rasti, jos verokaudelta ei ole ilmoitettavia verollisia eikä verottomia tuotteita. Muista myös allekirjoittaa veroilmoituslomake.

Verovelvollisen yhteystiedot

Y-tunnus tai henkilötunnus

Y-tunnus tai henkilötunnus pitää aina ilmoittaa. Tunnuksen avulla Verohallinto yhdistää tiedot oikeaan verovelvolliseen. Ilmoita kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimi ja Y-tunnus muodossa 1234567-8. Jos ilmoitat yksityishenkilönä, anna koko nimesi ja henkilötunnuksesi. Ilmoita lisäksi postiosoite mahdollisia lisätietopyyntöjä varten.

Verokausi ja verovuosi

Ilmoita se verokausi jolta annat ilmoitusta (merkitse verokaudeksi kuukauden numero (1–12)).

Esimerkki: Jos ilmoitat tietoja maaliskuulta, merkitse verokaudeksi 3. Merkitse verovuosi jota ilmoitus koskee nelinumeroisena lukuna.

Valmisteveronumero

Veroilmoituksen yksilöivä, verohallinnon verovelvolliselle antama tunnus. Luvanhaltijoiden tunnus on merkitty lupapäätökseen ja rekisteröityjen toimijoiden tunnus on merkitty rekisteröintipäätökseen.

Satunnaiset toimijat saavat tunnuksen verohallinnolta maksettuaan eräkohtaisen vakuuden. Jos satunnaisesti verovelvollinen toimija on vastaanottanut useita veronalaisia lähetyksiä saman verokauden aikana, pitää veroilmoituksella antaa kaikkien niiden vastaanottojen valmisteveronumero, joita veroilmoitus koskee.

Tullausnumero

Jos olet vastaanottanut juomapakkausveron alaisia tuotteita Euroopan unionin ulkopuolelta, ilmoita Tullin maahantuonnin yhteydessä antama tullausnumero (ei koske valtuutettua varastonpitäjää).

Verovelvollisen yhteyshenkilö

Merkitse sen henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joka voi tarvittaessa antaa veroilmoituksesta lisätietoja.

Ilmoittajan rooli

Ilmoita missä roolissa annat veroilmoituksen. Jos haluat ilmoittaa eri rooleihin kohdistuvaa toimintaa
(esim. valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity vastaanottaja), pitää näistä antaa erilliset veroilmoitukset. Katso tarkemmin rooleista tämän täyttöohjeen kohta: Kenen pitää antaa veroilmoitus?

Miten tietoja korjataan?

Jos jälkikäteen huomaat, että antamassasi veroilmoituksessa on ollut virhe, korjaa se antamalla korvaava veroilmoitus siltä verokaudelta, jonka tiedoissa virhe on ollut. Virhe korjataan samalla tavalla riippumatta siitä, kasvaako vai pieneneekö veron määrä korjauksen vuoksi.

Uusi veroilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen tiedot. Siksi juomapakkausveron tiedoista on ilmoitettava uudestaan sekä korjatut tiedot että oikein ilmoitetut tiedot.

Huom. Kun korjaat sellaisia tietoja, joista ilmoitetaan sekä esim. verottomien tuotteiden määrä, että verottomuuden peruste, kohdista molemmat korjaukset samalle verokaudelle.

Esimerkki: Haluat korjata verokauden 3/2021 juomapakkausveron tietoja toukokuussa 2022. Tee korjaus antamalla uusi korvaava juomapakkausveroilmoitus verokaudelle 3/2021.

Ilmoita juomapakkausveroilmoituksen korjaamisen syy

Jos korjaat juomapakkausveroilmoituksen tietoja, valitse korjauksen syy:

Laskuvirhe/Täyttövirhe

Merkitse rasti tähän kohtaan, kun korjaat ilmoituksen tietoja sen takia, että olet ilmoituksen antamisen jälkeen havainnut laskuvirheen tai muun virheen ilmoituksen täyttämisessä.

Oikeuskäytännön muutos

Valitse tämä vaihtoehto silloin, kun oikeuskäytännössä on tapahtunut muutos, jonka takia korjaat ilmoituksen tietoja.

Verotarkastuksessa saatu ohjaus

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos korjaat ilmoitusta verotarkastuksessa saamasi ohjauksen perusteella.

Laintulkintavirhe

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos olet alun perin tulkinnut lakia väärin.

Jos ilmoitus myöhästyy

Jos annat veroilmoituksen myöhässä tai korjaat sitä yli 45 päivää ilmoituksen määräpäivän jälkeen, joudut maksamaan myöhästymismaksua.

Lue lisää: Jos valmisteveron ilmoitus tai maksu myöhästyy

Erittely tuotteista ja juomapakkausverosta

Tullitariffinimike ja tuote, tuoteryhmä

Juomapakkauksella tarkoitetaan vähittäismyyntipakkausta, jonka tilavuus on enintään viisi litraa ja joka sisältää juomapakkausverolain liitteenä olevassa verotaulukossa mainittuja juomia. Pakkaus voi olla vähittäismyynnin sijaan tarkoitettu myös ravitsemistoiminnassa myytäväksi. Juomapakkausvero on sidottu juoman tullitariffinimikkeeseen: veroa pitää maksaa pakkauksesta, joka sisältää tullitariffin ryhmään 22 kuuluvaa juomaa. Tullitariffiryhmä on jaoteltu tullitariffinimikkeisiin, joiden mukaisiin tuoteryhmiin juomapakkaukset pitää veroilmoituksessa eritellä. Esimerkiksi tullitariffinimikkeeseen 2201 kuuluvia vesiä sisältävät juomapakkaukset ilmoitetaan tuoteryhmässä 1.

Pakkauksen valmistusmateriaali voi olla esimerkiksi lasi, muovi tai alumiini. Veron piiriin kuuluvat myös kaikki sellaiset hanajuomapakkaukset, joissa on kartongin tai pahvin sisällä erillinen muovinen tai muusta materiaalista valmistettu pussi (ns. bag in box -pakkaukset).

Sen sijaan nestepakkauskartongista valmistettu juomapakkaus ei ole tässä tarkoitettu juomapakkaus. Juomapakkausvero ei koske myöskään sellaisia pakkauksia, jotka täytetään juuri ennen myyntiä ja joiden sisältö on tarkoitettu juotavaksi välittömästi oston jälkeen (esimerkiksi pikaruokapaikkojen kertakäyttömukit).

Määrä (litraa)

Ilmoita juomapakkausten sisältämien juomien verolliset määrät tuoteryhmittäin Määrä-sarakkeessa. Ilmoita kaikki määrät niin, että katkaiset luvun kahden desimaalin tarkkuuteen. Desimaaleja ei siis pyöristetä, joten ilmoita esimerkiksi 15,559 litraa muodossa 15,55 litraa.

Juomapakkausvero (euroa)

Ilmoita kunkin tuoteryhmän juomien juomapakkausvero yhteensä. Ilmoita vero euroina sentin tarkkuudella.
Vuoden 2021 alussa juomapakkausvero oli 51 senttiä juomalitralta. Kun lasket veron, varmista aina, että käytät voimassa olevaa juomapakkausveron määrää. Tarkista veron määrä verotaulukosta.

Juomapakkausvero ei koske tyhjiä pakkauksia. Veroa maksetaan vain pakkauksista, jotka sisältävät juomapakkausverolain verotaulukon mukaisia juomia.

Verottomien määrien ilmoittaminen

Jos sinulla on kaupallisessa toiminnassasi oikeus toimittaa tai vastaanottaa juomapakkauksia verottomasti, ilmoita verottomat tuotteet ja määrät tuoteryhmittäin Veroton määrä -sarakkeessa. Merkitse määrä litroina sen koodin kohdalle, joka vastaa tuotteen verottomuuden perustetta.

Verottomuuden perusteet ja verottomuuskoodien selitykset

Huomaa, että voit käyttää verottomuuskoodia vain, jos annat ilmoituksen koodin kohdalla mainitussa roolissa.

Palautusjärjestelmään kuuluvat pakkaukset (koodi 61)

Jos pakkaus kuuluu panttiin perustuvaan toimivaan palautusjärjestelmään ja on uudelleen täytettävä tai raaka-aineena hyödynnettävä, pakkauksesta ei tarvitse maksaa juomapakkausveroa. Ilmoita tällainen juomapakkaus verottomuuskoodin 61 kohdalla.

Huom.! Jos palautusjärjestelmään kuuluva pakkaus olisi kuitenkin veroton myös muulla perusteella, käytä koodia 62.
Huomaa, että palautusjärjestelmän ylläpitäjän pitää kuulua Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään tuottajarekisteriin tai vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan rekisteriin.

Muut verottomuudet (koodi 62)

Tarkista muut verottomuuden perusteet alla olevasta taulukosta.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset:

Juomapakkausverolaki

Palautusjärjestelmään kuuluvat pakkaukset, verottomuuskoodi 61

6 § 1 kohta

Palautusjärjestelmään kuuluvat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleen täytettäviä tai raaka-aineena hyödynnettäviä

Ilmoittajan rooli: kaupallinen toimija, joka liiketoiminnassaan luovuttaa kulutukseen tai vastaanottaa näitä pakkauksia.

Muut verottomuudet, koodi 62

6 § 2 kohta

Juomapakkaukset, joiden sisältämät juomat valtuutettu varastonpitäjä toimittaa käytettäväksi toisessa EU-maassa

Ilmoittajan rooli: valtuutettu varastonpitäjä

6 § 3 kohta

Juomapakkaukset, joiden sisältämien juomien verottomuudesta säädetään valmisteverotuslaissa:

Ilmoittajan rooli: valtuutettu varastonpitäjä

 • Valmisteverotuslain 17 §:
  • siirrot väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä.
  • tuotteiden asettaminen tullikoodeksin 240 artiklassa tarkoitettuun tullivarastointimenettelyyn tai 269 artiklassa tarkoitettuun vientimenettelyyn.
 • Valmisteverotuslain 9 §:
  • Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtunut pakkausten sisältämän juoman täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen, joka on johtunut tuotteiden luonteesta (esim. vanhentumisen tai haihtumisen vuoksi), ylivoimaisesta esteestä tai ennalta arvaamattomasta tapahtumasta (esim. tulipalo, rikkoutuminen) seurauksena.

Ilmoita tuhoutuneet tai menetetyt tuotteet sen verokauden veroilmoituksessa, jonka aikana tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tai havaittu.

Huom.! Kun käytät tätä koodia, huomaa, että samoja tuotteita ei enää ilmoiteta toistamiseen koodilla 10H1, vaikka tuotteet myöhemmin jätehuollon yhteydessä tuhottaisiin tai hävitettäisiin. Koodia 10H1 ei siis käytetä, jos samat tuotteet on jo kerran ilmoitettu koodilla 9H1.

 • Valmisteverotuslain 10 §

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tuotteiden hävittäminen viranomaisen luvalla. Hävittämisen on tapahduttava viranomaisen valvonnassa tai muutoin viranomaisen hyväksymällä tavalla.

Huom.! Katso myös edellinen kohta (9H1): älä käytä koodia 10H1, jos kyse on täydellisesti tuhoutuneiden tai lopullisesti menetettyjen tuotteiden hävittämisestä. Kyse muusta hävittämisestä kuin täydellisesti tuhoutuneiden / lopullisesti menetettyjen tuotteiden hävittämisestä.

 • Valmisteverotuslain 18 §:
  • Pakkausten sisältämät juomat on luovutettu diplomaateille, kansainvälisille järjestöille tai muille 18 §:ssä mainituille tahoille käytettäväksi verottomaan tarkoitukseen.
 • Valmisteverotuslain 19 §
  • Muonitus eli alustoimitus: tuotteet on (viranomaisen määräämillä ehdoilla) toimitettu myytäväksi tai kulutettavaksi vesi- tai ilma-aluksella, joka on ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä.
6 § 4 kohta

Juomapakkaukset, joiden sisältämien juomien verottomuudesta säädetään alkoholijuomaverolain 8 §:n seuraavissa kohdissa:

Ilmoittajan rooli: kaupallinen toimija, joka liiketoiminnassaan esim. vastaanottaa, käyttää valmistustoiminnassaan tai luovuttaa valmistustoimintaan pakkausten sisältämiä juomia. Jos pakkauksen sisältämä alkoholi on verotonta mainitun lainkohdan perusteella, myös pakkaus on veroton samalla perusteella.

 1. Juomat käytetään alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa tarkoitettujen tuotteiden tai etikan valmistukseen.
 2. Juomat käytetään sellaisten tuotteiden valmistukseen, jotka eivät sisällä nautittavissa olevaa alkoholia.
 3. Juomat käytetään tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen tai laboratoriotoiminnassa välttämättömiin kokeisiin ja analyyseihin.
 4. Juomat sisältyvät sellaisiin aromiaineisiin, joita käytetään elintarvikkeiden tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien valmistamiseen.
 5. Juomat sisältyvät lääkelaissa tarkoitettuihin lääkkeisiin tai ne käytetään lääkkeiden valmistukseen tai terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa tarkoitettujen laitteiden ja tarvikkeiden valmistukseen.
 6. Juomat sisältyvät sellaisiin elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 8,5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilossa suklaata tai 5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilossa muuta elintarviketta.
 7. Juomat sisältyvät elintarvikelain nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tarkoitettuihin ravintolisiin.
 8. Juomat käytetään virvoitusjuomien valmistukseen.
 9. Juomat toimitetaan lääkelaissa tarkoitetuille apteekeille, erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetuille sairaaloille tai kansanterveyslaissa tarkoitetuille terveyskeskuksille lääketieteellisiin tarkoituksiin tai lääkintään.
 10. Juomat toimitetaan yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitetuille terveydenhuollonpalvelujen tuottajille lääketieteellisiin tarkoituksiin tai lääkintään.
6 § 5 kohta

Juomapakkaukset, joiden sisältämien juomien verottomuudesta säädetään virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010) 1 §:n 3 momentissa ja 4 §:n 1 momentin kohdissa 1–5 :

Ilmoittajan rooli: valtuutettu varastonpitäjä

 • Virvoitusjuomaverolain 4 §:n 1 momentin 1 kohta:
  • Tuotteet käytetään virvoitusjuomien valmistukseen
 • Virvoitusjuomaverolain 4 §:n 1 momentin 2 kohta:
  • Tuotteet käytetään raaka-aineena muiden elintarvikkeiden teollisessa tuotannossa.
 • Virvoitusjuomaverolain 4 §:n 1 momentin 3–5 kohta:
  • Tuotteet käytetään lääkkeiden, alkoholijuomien, kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden, erittäin niukkaenergisten painonhallintaan tarkoitettujen erityisruokavaliovalmisteiden, ravintolisien tai lääkelain 4 §:ssä tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmistukseen.

Vero yhteensä

Merkitse suoritettava virvoitusjuomavero yhteensä sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista allekirjoittaa lomake. Huomaa, että allekirjoittajalla pitää olla tarvittavat valtuudet. Liitä tarvittaessa mukaan valtakirja.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.3.2021