Energiaintensiivisen yrityksen veronpalautushakemus, täyttöohje

Tällä hakemuksella voit hakea valmisteverojen palautusta yrityksen itse käyttämistä polttoaineista. Huomaa, että veronpalautusta ei voi saada huoltovarmuusmaksusta. Veronpalautusta voi saada myös polttoaineista, jotka on käytetty yrityksen hankkiman ostolämmön tuottamiseen. Ilmoita tällaiset polttoaineet liitelomakkeella 1451.

Hae palautusta OmaVerossa

Tee valmisteveron palautushakemus OmaVerossa

Paperilomaketta (lomake 1450) voit käyttää vain poikkeustapauksissa. Linkki lomakkeeseen on sivun lopussa.

Tarkemmat täyttöohjeet

Hakija

Jos ilmoitat paperilomakkeella, täytä aina tämän osan kaikki kohdat. Täytä Y-tunnus myös lomakkeen muille sivuille. OmaVerossa osa tiedoista on valmiina.

Hakijan yhteyshenkilö

Täytä tähän sen henkilön tiedot, joka voi tarvittaessa antaa Verohallinnolle lisätietoja hakemuksesta.

Polttoaineet, jotka yritys on käyttänyt itse muussa kuin yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa

Ilmoita tässä osassa veroluokan II sähkö ja polttoaineet, jotka yritys on käyttänyt muussa kuin yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Erittele tiedot tuotteen sekä valmisteveron maksuvuoden mukaan.

Polttoaineet, jotka yritys on käyttänyt itse yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa

Ilmoita tässä osassa polttoaineet, jotka yritys on käyttänyt yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Erittele tiedot polttoaineen sekä valmisteveron maksuvuoden mukaan.

Valmisteverojen erittely

Ilmoita eri polttoaineista ja 2 veroluokan sähköstä maksetut valmisteverot ilman huoltovarmuusmaksua. Ilmoita omissa sarakkeissaan valmisteveron vähennykset tai lisäykset sekä valmisteveron määrä näiden erien jälkeen.
Vähennyksiä ja lisäyksiä voi selventää sivun alalaidan lokerossa tai erillisellä lisäselvityksellä.

Muut kuin itse käytetyt energiatuotteet

Muille luovutetuista tuotteista ei voi hakea palautusta. Ilmoita tuotemäärät niin, että ne vastaavat yrityksen omaa käyttöä.

Jalostusarvo

Laske jalostusarvo lomakkeen ohjaamalla tavalla.

Haettavan palautuksen määrä

Laske haettavan palautuksen määrä lomakkeen ohjaamalla tavalla.

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautusten kynnysarvo ja palautusprosentti vuosina 2020–2024

  2020 2021 2022 2023 2024
Kynnysarvo 0,5 % 1,0 % 1,7 % 3,7 % 3,7 %
Palautusprosentti 85 % 85 % 85 % 85 % 45 %

Palautus yhteensä

Laske tähän veronpalautuksen määrä euroina.

Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Muista allekirjoittaa hakemus. Jos olet valtuutettu edustaja, liitä mukaan valtakirja. Postita hakemus lomakkeen yläreunassa näkyvään osoitteeseen.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.2.2022