Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

DAC6 – ilmoitus raportoitavasta järjestelystä, täyttöohje

Tämä ohje kertoo, miten voit antaa ilmoituksen rajat ylittävästä järjestelystä. Tarkempia tietoja on Verohallinnon syventävässä ohjeessa Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt.

Kenen pitää antaa ilmoitus?

Raportoitavaa järjestelyä koskevan ilmoituksen antamisesta on tilanteesta riippuen vastuussa joko palvelun tarjoaja tai asianomainen verovelvollinen. Tarkempia tietoja ks. Verohallinnon ohje Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt, luku 4.1 Palvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuus ja luku 5 Verovelvollisen ilmoitusvelvollisuus.

Milloin ilmoitus pitää antaa?

Ilmoitus on annettava 30 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitusvelvollisuus on alkanut eli järjestely on ylittänyt raportointikynnyksen. Ks. Verohallinnon ohje Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt, luku 7 Ilmoitusten määräajat

Miten ilmoituksen voi antaa?

Voit antaa ilmoituksen tunnus-tietoparimuodossa excel-tiedostona tai xml-muodossa Ilmoitin.fi-palvelussa (Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja muut ilmoitukset » DAC6 - Ilmoitus raportoitavasta järjestelystä (VSDAC6DC)) tai OmaVerossa. Tunnistautumisen jälkeen valitse OmaVerossa linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti. Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä voi antaa ilmoituksen myös paperilomakkeella (6910).

Millä kielellä ilmoitus annetaan? 

Voit antaa ilmoituksen suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Koska annetut tiedot välitetään muihin EU-valtioihin, Verohallinto suosittelee, että ainakin kuvaus järjestelystä (tiivistelmä) ja säännökset, joiden soveltamiseen järjestely perustuu, annettaisiin englannin kielellä.

Lomakkeen täyttöohje

Järjestelyn viitenumero

 • Verohallinto antaa jokaiselle raportoidulle järjestelylle yksilöivän viitenumeron. Yhteen järjestelyyn voi liittyä useampia ilmoituksia. Samaan järjestelyyn liittyvät ilmoitukset on ilmoitettava samalla viitenumerolla.
 • Jos ilmoitus liittyy järjestelyyn, jolle Verohallinto tai toisen EU-valtion veroviranomainen on aikaisemmin antanut viitenumeron, täytä se viitenumero tähän kohtaan.
 • Täytä tähän myös toisen raportointivelvollisen sinulle ilmoittama viitenumero, jos ilmoitus liittyy samaan järjestelyyn.
 • Jätä tämä kohta tyhjäksi, jos tiedossasi ei ole aikaisemmin annettua viitenumeroa. Verohallinto antaa ilmoitetulle järjestelylle viitenumeron ja ilmoittaa sen sinulle.

Aiemman ilmoituksen ilmoitusnumero

 • Verohallinto antaa jokaiselle ilmoitukselle yksilöivän ilmoitusnumeron. Ilmoitusnumerolla kohdistetaan korvaava ilmoitus korvattavaan ilmoitukseen.
 • Jos olet antamassa aiemman ilmoituksen korvaavaa ilmoitusta, täytä Verohallinnon antama ilmoitusnumero tähän. Muussa tapauksessa jätä tämä kohta tyhjäksi.

Onko järjestely markkinakelpoinen

 • Jos ilmoitettava järjestely on markkinakelpoinen järjestely (ks. Verohallinnon ohje Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt luku 2.5 Markkinakelpoinen järjestely), merkitse rasti ruutuun "Kyllä".
 • Jos ilmoitettava järjestely ei ole markkinakelpoinen järjestely, merkitse rasti ruutuun "Ei".

Onko ilmoitus ensimmäinen markkinakelpoisesta järjestelystä

 • Jos olet markkinakelpoisen järjestelyn suunnittelija ja annat ensimmäistä ilmoitusta tästä järjestelystä, merkitse rasti ruutuun ""Kyllä"". Voit antaa ensimmäisen ilmoituksen ilman asianomaisen verovelvollisen tietoja, ellei markkinakelpoisella järjestelyllä vielä ole hyödyntäjiä.
 • Jos ilmoitus liittyy markkinakelpoiseen järjestelyyn, joka on jo aikaisemmin ilmoitettu, merkitse rasti ruutuun "Ei". Täytä Viitenumero-kohtaan se viitenumero, jonka veroviranomainen on aiemmin antanut järjestelylle. Verohallinnon ohjeesta Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt, luku 7.3 Markkinakelpoista järjestelyä koskevan ilmoituksen päivittäminen löydät, mitä muita tietoja tässä tilanteessa on ilmoitettava.

Sisältääkö ilmoitus sisäpiiritietoa

 • Jos kuvaus järjestelystä sisältää sisäpiiritietoa, merkitse rasti ruutuun "Kyllä". Ilmoita myös sisäpiiritiedon julkistamispäivä. Julkistamispäivä on pakollinen tieto, jos järjestely sisältää sisäpiiritietoa. Ellei julkistamispäivä ole vielä tiedossa, ilmoita arvioitu päivä, jolloin tiedon sisäpiiriluonne on päättynyt. Jos tiedon sisäpiiriluonne ei ole vielä ilmoitettuna päivänä muuttunut, ilmoita tästä Verohallinnolle sähköpostitse osoitteeseen raportoitavatjarjestelyt@vero.fi.
 • Jos kuvaus järjestelystä ei sisällä sisäpiiritietoa, merkitse rasti ruutuun "Ei".

1. Ilmoittajan tiedot

 • Jos ilmoitusvelvollinen on oikeushenkilö, merkitse rasti ruutuun "Oikeushenkilö" ja ilmoita y-tunnus. Jos ilmoitusvelvollinen on ulkomainen oikeushenkilö, ilmoita TIN-tunnus. Täytä nimi ja yhteystiedot lomakkeen kohtiin 1 ja 7–17.
 • Jos ilmoitusvelvollinen on luonnollinen henkilö, täytä rasti ruutuun "Luonnollinen henkilö" ja ilmoita henkilötunnus. Täytä nimi ja yhteystiedot lomakkeen kohtiin 2–17.
 • Ilmoittajan henkilötunnus tai y-tunnus, nimi, postitoimipaikka ja kotipaikkavaltio ovat pakollisia tietoja. Luonnollisen henkilön syntymäaika ja -paikka ovat pakollisia tietoja.

Ilmoittajan rooli

 • Ilmoittajan rooli ja yhteys ilmoitusvaltioon ovat pakollisia tietoja.
 • Jos annat ilmoitusta palvelun tarjoajana, merkitse rasti ruutuun "Palvelun tarjoaja" ja valitse vaihtoehdoista se, millä perusteella ilmoitat tietoja Suomessa.
 • Jos annat ilmoitusta verovelvollisena, merkitse rasti ruutuun "Verovelvollinen" ja valitse vaihtoehdoista se, millä perusteella ilmoitat tietoja Suomessa.
 • Jos olet velvollinen raportoimaan tietoja useassa EU-valtiossa, merkitse rasti myös tähän ruutuun.

Palvelun tarjoajan asema

 • Palvelun tarjoajan asemaan liittyvät tiedot ovat pakollisia tietoja silloin, kun ilmoittaja on palvelun tarjoaja.
 • Valitse oikea vaihtoehto sen mukaan, oletko ilmoitettavassa järjestelyssä palvelun tarjoaja vai avustavan palvelun tarjoaja (ks. Verohallinnon ohje Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt luku 4.1 Palvelun tarjoaja).
 • Jos olet palvelun tarjoajana vapautettu tiedonantovelvollisuudesta salassapitovelvollisuuden vuoksi, merkitse rasti myös tähän ruutuun.

Peruste verovelvollisen ilmoitukselle

 • Peruste verovelvollisen ilmoitukselle on pakollinen tieto, jos ilmoittaja on verovelvollinen.
 • Valitse se vaihtoehto, jonka vuoksi olet ilmoitusvelvollinen.

2. Verovelvollisen tiedot

 • Ilmoita tässä kohdassa asianomaisen verovelvollisen tunnistamistiedot. Jos verovelvollisia on useita, ilmoita jokaisen tiedot omalla lomakkeellaan. Voit täyttää lisälomakkeisiin vain ne kohdat, joissa annetaan tunnistamistiedot.
 • Lisätietoa asianomaisesta verovelvollisesta on Verohallinnon ohjeessa Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt, luku 5.2 Asianomainen verovelvollinen.
 • Jos verovelvollinen on oikeushenkilö, merkitse rasti ruutuun "Oikeushenkilö" ja ilmoita y-tunnus. Jos verovelvollinen on ulkomainen oikeushenkilö, ilmoita TIN-tunnus. Täytä nimi ja yhteystiedot lomakkeen kohtiin 1 ja 7–16.
 • Jos verovelvollinen on luonnollinen henkilö, merkitse rasti ruutuun "Luonnollinen henkilö" ja ilmoita henkilötunnus. Jos verovelvollinen on ulkomainen luonnollinen henkilö, ilmoita TIN-tunnus. Täytä nimi ja yhteystiedot lomakkeen kohtiin 2–16.
 • Pakollisia tietoja ovat henkilön nimi, postitoimipaikka ja kotipaikkavaltio sekä se, onko verovelvollinen oikeushenkilö vai luonnollinen henkilö.

3. Etuyhteydessä olevan henkilön tiedot

 • Ilmoita tässä kohdassa asianomaiseen verovelvolliseen etuyhteydessä olevan henkilön tai yrityksen tunnistamistiedot.
 • Ilmoita lisäksi sen asianomaisen verovelvollisen henkilötunnus tai y-tunnus, johon tämä henkilö tai yritys on etuyhteydessä. Jos etuyhteydessä olevia henkilöitä on useita, ilmoita jokaisen tiedot omalla lomakkeellaan. Voit täyttää lisälomakkeisiin vain ne kohdat, joissa annetaan tunnistamistiedot.
 • Lisätietoa etuyhteydessä olevasta henkilöstä on Verohallinnon ohjeessa Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt luku 3.5.1 Verokohtelun eroavuus.
 • Jos etuyhteydessä oleva henkilö on oikeushenkilö, merkitse rasti ruutuun "Oikeushenkilö" ja ilmoita y-tunnus. Jos etuyhteydessä oleva henkilö on ulkomainen oikeushenkilö, ilmoita TIN-tunnus. Täytä nimi ja yhteystiedot lomakkeen kohtiin 1 ja 7–16.
 • Jos etuyhteydessä oleva henkilö on luonnollinen henkilö, täytä rasti ruutuun "Luonnollinen henkilö" ja ilmoita henkilötunnus. Jos etuyhteydessä oleva henkilö on ulkomainen luonnollinen henkilö, ilmoita TIN-tunnus. Täytä nimi ja yhteystiedot lomakkeen kohtiin 2–16.
 • Pakollisia tietoja ovat henkilön nimi, postitoimipaikka ja kotipaikkavaltio sekä se, onko etuyhteydessä oleva henkilö oikeushenkilö vai luonnollinen henkilö.

4. Muun järjestelyyn liittyvän henkilön tiedot

 • Jos järjestelyssä on mukana verovelvollisten ja etuyhteydessä olevien henkilöiden lisäksi muita henkilöitä, ilmoita heidän tunnistamistietonsa tässä kohdassa. Jos muita järjestelyyn liittyviä henkilöitä on useita, ilmoita jokaisen tiedot omalla lomakkeellaan. Voit täyttää lisälomakkeisiin vain ne kohdat, joissa annetaan tunnistamistiedot.
 • Jos muu järjestelyyn liittyvä henkilö on oikeushenkilö, merkitse rasti ruutuun "Oikeushenkilö" ja ilmoita y-tunnus. Jos muu järjestelyyn liittyvä henkilö on ulkomainen oikeushenkilö, ilmoita TIN-tunnus. Täytä nimi ja yhteystiedot lomakkeen kohtiin 1 ja 7–16.
 • Jos muu järjestelyyn liittyvä henkilö on luonnollinen henkilö, merkitse rasti ruutuun "Luonnollinen henkilö" ja ilmoita henkilötunnus. Jos muu järjestelyyn liittyvä henkilö on ulkomainen luonnollinen henkilö, ilmoita TIN-tunnus. Täytä nimi ja yhteystiedot lomakkeen kohtiin 2–16.
 • Pakollisia tietoja ovat henkilön nimi, postitoimipaikka ja kotipaikkavaltio sekä se, onko muu järjestelyyn liittyvä henkilö oikeushenkilö vai luonnollinen henkilö.

5. Tiedot henkilöistä, joihin järjestely vaikuttaa

 • Jos järjestely vaikuttaa sellaisiin henkilöihin, jotka eivät ole järjestelyssä mukana, ilmoita heidän tunnistamistietonsa tässä kohdassa. Jos tällaisia henkilöitä on useita, ilmoita jokaisen tiedot omalla lomakkeellaan. Voit täyttää lisälomakkeisiin vain ne kohdat, joissa annetaan tunnistamistiedot.
 • Jos henkilö, johon järjestely vaikuttaa, on oikeushenkilö, merkitse rasti ruutuun "Oikeushenkilö" ja ilmoita y-tunnus. Jos henkilö on ulkomainen oikeushenkilö, ilmoita TIN-tunnus. Täytä nimi ja yhteystiedot lomakkeen kohtiin 1 ja 7–16.
 • Jos henkilö, johon järjestely vaikuttaa, on luonnollinen henkilö, merkitse rasti ruutuun "Luonnollinen henkilö" ja ilmoita henkilötunnus. Jos henkilö on ulkomainen luonnollinen henkilö, ilmoita TIN-tunnus. Täytä nimi ja yhteystiedot lomakkeen kohtiin 2–16.
 • Pakollisia tietoja ovat henkilön nimi, postitoimipaikka ja kotipaikkavaltio sekä se, onko henkilö, johon järjestely vaikuttaa, oikeushenkilö vai luonnollinen henkilö.

6. Muut palvelun tarjoajat

 • Jos tiedossasi on muita palvelun tarjoajia, jotka ovat mukana järjestelyssä, ilmoita tässä kohdassa heidän tunnistamistietonsa. Jos tällaisia henkilöitä on useita, ilmoita jokaisen tiedot omalla lomakkeellaan. Voit täyttää lisälomakkeisiin vain ne kohdat, joissa annetaan tunnistamistiedot.
 • Jos palvelun tarjoaja on oikeushenkilö, merkitse rasti ruutuun "Oikeushenkilö" ja ilmoita y-tunnus. Jos palvelun tarjoaja on ulkomainen oikeushenkilö, ilmoita TIN-tunnus. Täytä nimi ja yhteystiedot lomakkeen kohtiin 1 ja 7–16.
 • Jos palvelun tarjoaja on luonnollinen henkilö, merkitse rasti ruutuun "Luonnollinen henkilö" ja ilmoita henkilötunnus. Jos palvelun tarjoaja on ulkomainen luonnollinen henkilö, ilmoita TIN-tunnus. Täytä nimi ja yhteystiedot lomakkeen kohtiin 2–16.
 • Pakollisia tietoja ovat henkilön nimi, postitoimipaikka ja kotipaikkavaltio sekä se, onko muu palvelun tarjoaja oikeushenkilö vai luonnollinen henkilö.

7. Rajat ylittävän järjestelyn tiedot

Toteutuspäivä

 • Ilmoita se päivä, jolloin ensimmäinen konkreettinen toimenpide järjestelyn toteuttamiseksi on tehty tai tehdään. Ellei tarkkaa päivää ole tiedossa, ilmoita arvio toteutuspäivästä.
 • Toteutuspäivä on pakollinen tieto.

Järjestelyn arvo

 • Ilmoita järjestelyn arvo euroina. Järjestelyn arvo voi olla esimerkiksi kauppahinta, siirtyvän varallisuuden arvo tai sijoitetun pääoman määrä.
 • Järjestelyn arvo on pakollinen tieto.

Pääasiallisen hyödyn testi

 • Ilmoita, täyttyvätkö järjestelyssä ns. pääasiallisen hyödyn testin edellytykset. Lisätietoa pääasiallisen hyödyn testistä on Verohallinnon ohjeessa Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt, luku 3.2.
 • Jos pääasiallisen hyödyn testin edellytykset täyttyvät, merkitse rasti ruutuun "Kyllä". Voit valita jonkin tunnusmerkeistä DAC6A1–DAC6B3, DAC6C1bi, DAC6 C1c tai DAC6C1d vain, jos olet valinnut "Kyllä".
 • Jos pääasiallisen hyödyn testin edellytykset eivät täyty, merkitse rasti ruutuun "Ei". Jos olet valinnut "Ei", voit valita tunnusmerkeistä vain seuraavat: DAC6C1a, DAC6C1bii, DAC6C2–DAC6C4, DAC6D1a–DAC6D1Other, DAC6D2 ja DAC6E1–DAC6E3.
 • Pääasiallisen hyödyn testi on pakollinen tieto, jos järjestelyyn soveltuu joku tunnusmerkeistä DAC6A1–DAC6B3, DAC6C1bi, DAC6 C1c tai DAC6C1d.

Ilmoitusvelvollisuuden peruste

 • Valitse se vaihtoehto, jonka vuoksi raportointikynnys on ylittynyt.
 • Ilmoitusvelvollisuuden peruste on pakollinen tieto.

Järjestelyn nimi

 • Ilmoita järjestelyn yleisesti tunnettu nimi tai anna järjestelylle sitä kuvaava nimi
 • Järjestelyn nimi on pakollinen tieto.

EU-jäsenvaltiot, joita järjestely koskee

 • Ilmoita maakoodeilla, pilkulla erotettuina kaikki ne EU-jäsenvaltiot, joita järjestely koskee
 • EU-jäsenvaltiot, joita järjestely koskee, on pakollinen tieto.

Kuvaus järjestelystä (tiivistelmä)

 • Kirjoita järjestelyn keskeisistä piirteistä ja vaiheista tiivis kuvaus, joka kertoo, miten ja missä valtioissa järjestelystä syntyy verohyötyä.
 • Kuvauksen maksimipituus on 4000 merkkiä.
 • Kuvaus järjestelystä on pakollinen tieto.

Säännökset, joiden soveltamiseen järjestely perustuu

 • Kirjoita yksityiskohtainen kuvaus niistä kansallisista säännöksistä, joiden soveltamiseen järjestelystä syntyvä verohyöty perustuu.
 • Kuvaa tässä sekä suomalaiset että muiden valtioiden säännökset, joita järjestelyssä on hyödynnetty.
 • Kuvauksen maksimipituus on 4000 merkkiä.
 • Kuvaus säännöksistä, joiden soveltamiseen järjestely perustuu, on pakollinen tieto.

8. Tunnusmerkit

 • Valitse listasta yksi tai useampi tunnusmerkki, jonka perusteella järjestely on raportoitava. Lisätietoa tunnusmerkeistä on Verohallinnon ohjeessa Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt, luku 3.
 • Vähintään yksi tunnusmerkki on valittava.
 • Jos järjestely täyttää raportoitavista järjestelyistä annetun lain 12 §:n edellytykset, valitse tunnusmerkki DAC6A1 (Luottamuksellisuusehto).
 • Jos järjestely täyttää raportoitavista järjestelyistä annetun lain 13 §:n edellytykset, valitse joko tunnusmerkki DAC6A2a tai DAC6A2b. Valitse DAC6A2a, jos palvelun tarjoajan palkkio määräytyy veroedun määrän perusteella, ja DAC6A2b, jos palvelun tarjoajan palkkio riippuu siitä, saadaanko järjestelystä tosiasiallisesti veroetua.
 • Jos järjestely täyttää raportoitavista järjestelyistä annetun lain 14 §:n edellytykset, valitse tunnusmerkki DAC6A3 (Järjestelyn vakiomuotoiset asiakirjat ja rakenteet).
 • Jos järjestely täyttää raportoitavista järjestelyistä annetun lain 15 §:n edellytykset, valitse tunnusmerkki DAC6B1 (Hankitun yhtiön tappioiden käyttäminen).
 • Jos järjestely täyttää raportoitavista järjestelyistä annetun lain 16 §:n edellytykset, valitse tunnusmerkki DAC6B2 (Tulon muuntaminen).
 • Jos järjestely täyttää raportoitavista järjestelyistä annetun lain 17 §:n edellytykset, valitse tunnusmerkki DAC6B3 (Varojen kierrättäminen).
 • Jos järjestely täyttää raportoitavista järjestelyistä annetun lain 18 §:n edellytykset, valitse joku tunnusmerkeistä DAC6C1a–DAC6C1d riippuen siitä, mikä lainkohdan edellytyksistä täyttyy:
  • DAC6C1a, jos vähennyskelpoisen maksun saajalla ei ole verotuksellista kotipaikkaa missään valtiossa (18.1 § 1 k.).
  • DAC6C1bi, jos vähennyskelpoisen maksun saajan kotipaikkavaltiossa ei ole lainkaan yhteisöverotusta tai verokanta on lähes nolla (18.1 § 2 a k.).
  • DAC6C1bii, jos vähennyskelpoisen maksun saajan kotipaikkavaltio on EU:n tai OECD:n yhteistyöhaluttomien valtioiden listalla (18.1 § 2 b k.).
  • DAC6C1c, jos vähennyskelpoinen maksu on verovapaa saajan kotipaikkavaltiossa (18.1 § 3 k.).
  • DAC6C1d, jos vähennyskelpoinen maksu hyötyy suotuisasta verojärjestelmästä saajan kotipaikkavaltiossa (18.1 § 4 k.).
 • Jos järjestely täyttää raportoitavista järjestelyistä annetun lain 19 §:n edellytykset, valitse joku tunnusmerkeistä DAC6C2–DAC6C4 riippuen siitä, mikä lainkohdan edellytyksistä täyttyy:
  • DAC6C2, jos samoista varoista tehdään vähennyksiä useammassa valtiossa (19.1 § 1 k.).
  • DAC6C3, jos samalle tulolle tai pääomalle haetaan vapautusta. kaksinkertaisesta verotuksesta useammassa valtiossa (19.1 § 2 k.).
  • DAC6C4, jos järjestelyyn liittyy rajat ylittävää varojen siirtoa ja vastikkeissa valtioiden välillä on olennainen ero (19.1 § 3 k.).
 • Jos järjestely täyttää raportoitavista järjestelyistä annetun lain 20 §:n edellytykset valitse joku tunnusmerkeistä DAC6D1a–DAC6D1Other riippuen siitä, millä tavoin järjestely heikentää finanssitilitietojen raportointia:
  • DAC6D1a, jos järjestelyssä käytetään sellaista tiliä, tuotetta tai investointia, joka ei ole finanssitili, mutta jolla on olennaisesti samankaltaisia ominaisuuksia kuin finanssitilillä.
  • DAC6D1b, jos järjestelyssä siirretään finanssitilejä tai varoja sellaiselle lainkäyttöalueelle, joka ei raportoi finanssitilitietoja.
  • DAC6D1c, jos järjestely sisältää toimia, joilla tuloja tai pääomaa luokitellaan uudelleen sellaisiksi tuotteiksi, joiden finanssitilitietoja ei tarvitse raportoida.
  • DAC6D1d, jos järjestelyssä siirretään tai muunnetaan finanssilaitos, finanssitilit tai niiden varat sellaiseksi, ettei finanssitilitietoja tarvitse enää raportoida.
  • DAC6D1e, jos järjestelyssä käytetään sellaisia oikeushenkilöitä, järjestelyitä tai rakenteita, jotka poistavat henkilön tiedot finanssitilitietojen raportoinnista.
  • DAC6D1f, jos järjestely heikentää finanssilaitoksen asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia menettelyjä.
  • DAC6D1Other, jos järjestely koskee muuta finanssitilitietojen raportointia.
 • Jos järjestely täyttää raportoitavista järjestelyistä annetun lain 21 §:n edellytykset, valitse tunnusmerkki DAC6D2 (Tosiasiallinen edunsaaja)
 • Jos järjestely täyttää raportoitavista järjestelyistä annetun lain 22 §:n edellytykset, valitse joku tunnusmerkeistä DAC6E1–DAC6E3, riippuen siitä, mikä lainkohdan edellytyksistä täyttyy:
  • DAC6E1, jos käytetään yksipuolisia safe harbour -sääntöjä.
  • DAC6E2, jos siirretään vaikeasti arvostettavaa aineetonta omaisuuden etuyhteydessä olevien henkilöiden välillä.
  • DAC6E3, jos toimintoja, riskejä tai varoja siirretään konsernin sisäisesti rajat ylittävästi.

Miten annettua ilmoitusta voi korjata?

Voit korjata annettua ilmoitusta antamalla uuden, korvaavan ilmoituksen. Korvaava ilmoitus on täytettävä kokonaan ja siinä on käytettävä Verohallinnon aikaisemmalle ilmoitukselle antamaa ilmoitusnumeroa ja viitenumeroa. Korvaava ilmoitus korvaa kokonaisuudessaan aiemman, samalla ilmoitusnumerolla annetun ilmoituksen.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023