Alv ulkomaalaispalautus, EU:n ulkopuolinen hakija - täyttöohje

Tällä lomakkeella arvonlisäveron palautusta hakee EU:n ulkopuolelle sijoittautunut elinkeinonharjoittaja. Hakemuslomake täytetään suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä. Jos hakemuksen teossa ei käytetä asiamiestä, kohtaa 4 (Asiamies) ei tarvitse täyttää. Hakemuslomake tulee täyttää joko koneella tai selkeällä käsialalla.

Palatettavan arvonlisäveron minimimäärä on 50 euroa, kun hakemus koskee koko kalenterivuotta tai sen viimeisiä kuukausia. Muissa tapauksissa pienin palautettava määrä on 400 euroa.

1. Hakija

Hakijan on ilmoitettava virallisen nimen ja yhteystietojen lisäksi kotimaansa rekisteröintiviranomaisen antama arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero. Tunnisteen tai numeron tulee ilmetä hakemukseen liitetystä todistuksesta.

Jos hakijalla ei ole arvonlisäverotunnistetta eikä verorekisterinumeroa esimerkiksi kotimaansa viranomaiskäytännön takia, hakija ilmoittaa ”Muu tunniste” -kohdassa kaupparekisterinumeron. Tässä tapauksessa hakijan tulee liittää hakemukseen alkuperäinen kaupparekisteriote.

Seuraavissa hakemuksissa hakijan on aina käytettävä samaa rekisterinumeroa.

2. Hakemusjakso

Hakemusjakson tulee koskea vähintään kolmea peräkkäistä kuukautta. Hakemusjakson kuukausien tulee kuulua samaan kalenterivuoteen. Hakemus voi kuitenkin koskea myös lyhyempää aikaa, jos kysymys on kalenterivuoden loppuosasta eli hakemusjaksosta 1.11.–31.12.

3. Hakijan liiketoiminta

Liiketoiminnan laatu (TOL 2008)
Hakija ilmoittaa liiketoiminnan laadun nelinumeroisella TOL 2008 -toimialaluokituskoodilla. Tarvittaessa hakija voi käyttää kahta eri koodia. Toimialaluokituksesta löytyy lisätietoa tilastokeskuksen sivuilla: www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html. Toimialojen pääluokat (A–X) ja alaluokat on määritelty siellä tarkemmin.

Esimerkki: Hakijan päätoimiala on tieliikenteen tavarankuljetus, joka kuuluu pääluokkaan H Kuljetus ja varastointi (49-53). Nelinumeroinen toimialaluokituskoodi on 4941 ja se löytyy Tilastokeskuksen sivulta kohdasta ”Koko luokitus” www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/koko_luokitus.html.

Hakijan kotimaan veroviranomaisen antama todistus liiketoiminnasta
Hakijan tulee liittää mukaan kotimaan veroviranomaisen antama todistus, joka osoittaa hakijan harjoittaman liiketoiminnan laadun hakemusjakson aikana. Todistuksen on voimassa yhden vuoden antopäivästä.

Hakijan tulee merkitä rastilla, onko todistus tämän hakemuksen liitteenä vai onko todistus toimitettu Verohallinnolle jo aiemman hakemuksen liitteenä.

4. Asiamies

Jos hakija käyttää asiamiestä, asiamiehen on ilmoitettava virallisen nimen ja yhteystietojen lisäksi kotimaansa rekisteröintiviranomaisen antama arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero. Jos asiamiehellä ei ole arvonlisäverotunnistetta tai verorekisterinumeroa esimerkiksi kotimaansa viranomaiskäytännön takia, asiamies ilmoittaa ”Muu tunniste” ‑kohdassa kaupparekisterinumeron.

Valtakirja
Hakemukseen on liitettävä hakijan asiamiehelle antama valtakirja. Katso valtakirjamalli Verohallinnon ohjeesta (vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Arvonlisäverotus > Ulkomaalaispalautus >Arvonlisäveron palauttaminen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle, kohta 5.3).

Hakijan tulee merkitä rastilla, onko valtakirja tämän hakemuksen liitteenä vai onko valtakirja toimitettu Verohallinnolle jo aiemman hakemuksen liitteenä.

5. Palautuksen vastaanottajan tiedot

Palautuksen vastaanottajan pankkiyhteys EU-jäsenvaltiossa
Verohallinto maksaa palautettavan arvonlisäveron pankkitilille, jonka on oltava Suomessa tai jossain toisessa EU-maassa. Hakijan on ilmoitettava pankkitilin IBAN-numero sekä pankin BIC-tunnus.

Palautuksen vastaanottaja on
Hakijan tulee merkitä rastilla, onko palautuksen vastaanottaja hakija itse, asiamies vai muu taho.

6. Tarkentavat tiedot

6.1: Hankittujen tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitus.
6.2: Hakija valitsee rastittamalla yhden tai kaksi annetuista kolmesta vaihtoehdosta.

7. Erittely tavaroista ja palveluista, joista arvonlisäveron palautusta haetaan

Mallirivi

Laskun tai tuontiasiakirjan järjestysnumero
Hakijan tulee numeroida erittelyrivit. Mikäli hakemuksessa on useampia laskuerittelyjä kuin yhdelle sivulle mahtuu, hakija tulostaa täytetyn erittelysivun ja jatkaa laskujen erittelyä käyttäen uudelleen hakemuslomakkeen sivua kaksi. Hakijan tulee käyttää vain alkuperäistä lomaketta ja sen erittelysivua (esimerkiksi Excel-listausta ei hyväksytä).

Tavaran tai palvelun laatukoodi ja kuvaus tavaran tai palvelun laadusta
Hakijan tulee ilmoittaa ostettujen tavaroiden ja palveluiden laatu käyttämällä laatukoodeja. Laatukoodit löytyvät Verohallinnon ohjeesta (vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Arvonlisäverotus > Ulkomaalaispalautus > Arvonlisäveron palauttaminen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle). Yhtä laskua kohden on mahdollista käyttää kahta eri koodia. Koodi ilmoitetaan sekä pää- että alakoodilla (muodossa x.y tai x.y.z).

Vähennykseen oikeuttava osuus %:ina
Hakijan on ilmoitettava, onko tavara tai palvelu hankittu kokonaan (100 %) vai vain osittain vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Hakijan tulee merkitä vähennyskelpoinen osuus prosenttilukuna kunkin laskun ja tuontiasiakirjan kohdalla erikseen. Tämä osuus on merkittävä näkyviin myös euroina sarakkeeseen ”Palautettavaksi haettava ALV:n määrä”.

Palautettavaksi haettava arvonlisävero yhteensä
Hakijan on laskettava palautettavaksi haettavan arvonlisäveron kokonaismäärä kaikilta erittelysivuilta ja ilmoitettava summa tässä kohdassa.

Hakemuksen laskuerittelyiden lukumäärä
Hakijan on ilmoitettava tässä kohdassa hakemuksessa eriteltyjen laskujen lukumäärä.

Hakijan tai valtuutetun asiamiehen allekirjoitus
Hakemuksen voi allekirjoittaa vain henkilö, jolla on oikeus hakijan (tai asiamiehen) toiminimen kirjoittamiseen.

Hakemuksen lähettäminen
Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 30.6. Hakemus on tehtävä ja lähetettävä viimeistään puolen vuoden sisällä sen kalenterivuoden päättymisestä, johon kuuluvaa ajanjaksoa hakemus koskee.

Hakemus lähetetään osoitteeseen:

VEROHALLINTO
PL 560
00052 VERO, Suomi
(Asiakirjojen vastaanotto: Verohallinnon kirjaamo, Vääksyntie 4, 00510 Helsinki)

Lisätietoja
Lisätietoa palautuksen ehdoista ja edellytyksistä löytyy Verohallinnon ohjeesta (vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Arvonlisäverotus > Ulkomaalaispalautus > Arvonlisäveron palauttaminen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle). Asiakaspalvelua ulkomaalaispalautukseen liittyvissä kysymyksissä saa myös Verohallinnon palvelunumerosta 029 497 008.