Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista, täyttöohje 2022

Lomakkeella 8A tehdään ns. arvovertailu sellaisista arvopapereista, jotka kuuluvat yhtiön muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen. Lomakkeella verrataan näiden arvopapereiden poistamattomia hankintamenoja ja vertailuarvoja (joita aiemmin kutsuttiin verotusarvoiksi). Vertailu tehdään, koska nettovarallisuuden ja siis myös vuodelle 2022 laskettavan matemaattisen arvon laskennassa käytetään arvoista suurempaa.

Tee vertailu kaikista julkisesti noteeratuista arvopapereista, sijoitusrahasto-osuuksista ja noteeraamattomista osakkeista.

Julkisesti noteeratun arvopaperin vertailuarvo on 70 % arvopaperin päätöskurssista yhtiönne tilinpäätöspäivänä (tai tilikauden viimeisin noteeraus). Tarkista vanhat kurssitiedot (Nasdaqomxnordic). Sivulta voit hakea tilinpäätöspäivän kurssitietoja.

Sijoitusrahasto-osuuden vertailuarvo on 70 % käyvästä arvosta kalenterivuoden lopussa.

Noteeraamattoman osakkeen vertailuarvo on ilmoitettu sen yhtiön verotuspäätöksessä, jonka osakkeesta on kyse.

Esimerkki: Jos yhteisön tilikausi päättyy 1.1.–30.9.2022, käytä noteeraamattomien osakkeiden arvovertailussa arvopaperin vertailuarvoa vuodelle 2021. Jos yhteisön tilikausi päättyy myöhemmin (1.10.–31.12.2022), käytä vertailussa vuoden 2022 vertailuarvoa.

Tieto muun kuin julkisesti noteeratun osakkeen vertailuarvosta ja maatalouteen kuuluvan osuuskunnan osuuden verotusarvosta
Osakkeen vertailuarvot vuosittain löydät sivulta: Muut julkiset tiedot

Pdf-muotoisen taulukon käyttöohje:

  1. Avaa taulukko, paina hiiren kakkospainiketta ja valitse Etsi-komento (Find) tai käytä pikanäppäintä Ctrl + F.
  2. Kirjoita Etsi-ikkunaan Y-tunnus tai yhtiön nimi
  3. Kun napautat Etsi-painiketta, selain tuo näkyviin sen kohdan, jossa Y-tunnus tai nimi mainitaan.

Noteeraamattoman ulkomaisen osakkeen vertailuarvo lasketaan soveltuvin osin kuten kotimaisen arvo eli ao. ulkomaisen yhtiön nettovarallisuuden perusteella.

Aiemmin kuin 1.1.2006 hankittujen huoneisto-osakkeiden vertailuarvona käytetään vuoden 2005 verotusarvoa. 1.1.2006 tai sen jälkeen hankituilla huoneisto-osakkeilla ei ole erillistä vertailuarvoa, joten näissä tapauksissa myös Vertailuarvo-sarakkeeseen merkitään tuloverotuksessa poistamaton hankintameno.

Katso asunto- ja kiinteistöosakkeiden verotusarvot vuodelta 2005

Myöskään noteeraamattomilla joukkovelkakirjoilla, optio-oikeuksilla ja osuuskunnan osuuksilla ei ole erillistä vertailuarvoa. Merkitse näissä tapauksissa myös Vertailuarvo-sarakkeeseen arvopapereiden tuloverotuksessa poistamaton hankintameno.

Laske yhteen kunkin omaisuuslajin poistamattomat hankintamenot sekä vertailuarvot ja merkitse ne riveille Käyttöomaisuus yhteensä, Rahoitusomaisuus yhteensä, Muu omaisuus yhteensä sekä Muut pitkäaikaiset sijoitukset (TVL) yhteensä, jos yhteisöllä on edelleen muun toiminnan tulolähde.

Laske kaikkien tuloverotuksessa poistamattomien hankintamenojen summa ja merkitse se kohtaan "Tuloverotuksen poistamattomat hankintamenot yhteensä". Merkitse vertailuarvojen summa kohtaan "Vertailuarvot yhteensä".

Veroilmoituksen 6B varallisuuslaskelmassa käytetään kaikista käyttö- ja rahoitusomaisuuteen sekä muuhun omaisuuteen tai muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin (ns. TVL-tulolähteeseen) kuuluvista arvopapereista tuloverotuksessa poistamatonta hankintamenoa tai vertailuarvoa sen mukaan, kumpi Yhteensä-kohdassa ilmoitetuista määristä (Tuloverotuksen poistamattomat hankintamenot yhteensä vai Vertailuarvot yhteensä) on suurempi. Valitse suurempi arvo ja siirrä siitä käyttöomaisuuden osuus veroilmoituksen 6B varallisuuslaskelman osan 9 Varat kohtaan Käyttöomaisuusarvopaperit, rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden välisumma kohtaan Rahoitusomaisuusarvopaperit, muuhun omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden välisumma kohtaan Arvopaperit osassa Muu omaisuus.

Jos yhteisö on yleishyödyllinen osakeyhtiö, sillä on edelleen muun toiminnan tulolähde. Yleishyödyllinen osakeyhtiö ilmoittaa muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin kuuluvien arvopapereiden välisumman veroilmoituksessa 6B muussa omaisuudessa kohdassa Arvopaperit.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.2.2023