Hakemus verottoman käytön enimmäisajan pidentämiseksi, täyttöohje

Jos asut vakituisesti ulkomailla, voit tuoda ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon määräajaksi Suomeen ja käyttää sitä täällä ilman, että siitä pitää maksaa autoveroa. Verottomasta käytöstä ei tarvitse antaa ilmoitusta Verohallinnolle.

Tälle niin sanotulle turistikäytölle säädetty enimmäisaika on 6 kuukautta 12 kuukauden ajanjakson aikana. Verohallinto voi hakemuksesta pidentää yllä mainittua verottoman käytön enimmäisaikaa enintään yhdellä vuodella. 

Hakemus verottoman käytön enimmäisajan pidentämiseksi on tehtävä ennen edellä mainittua verottomaksi säädetyn käyttöajan päättymistä.

Jos Verohallinto on jo pidentänyt verottoman käytön enimmäisaikaa, voit jatkaa ajoneuvon verotonta käyttöä aikaisintaan sitten, kun pidennetyn enimmäisajan päättymisestä on kulunut 6 kuukautta.

Tee ilmoitus OmaVerossa: Valitse etusivulta -> Kaikki toiminnot -> Autovero -> verottoman käytön enimmäisajan pidentäminen

Tarvittaessa voit käyttää myös paperilomaketta (lomake 1260). Lisätietoa saat lomakesivulta.

Lue lisää vakituisen asuinpaikan määrittämisestä.

1 Hakija

Ilmoita tässä hakijan tiedot. Ilmoita myös hakijan osoite sekä Suomessa, että muualla kuin Suomessa. 

2 Pidennystarve

Perustele, miksi haet pidennystä. Esimerkiksi jos olet Suomessa työkomennuksella ja se jatkuu vielä puolen vuoden jälkeen, mainitse asia tässä.

Milloin olet saapunut Suomeen?

Ilmoita tässä päivä (ppkkvvvv), jolloin olet saapunut Suomeen.

Mihin asti haet pidennystä?

Ilmoita tässä päivä (ppkkvvvv), johon asti haet pidennystä.

3 Ajoneuvo

Ilmoita tässä tiedot ajoneuvosta, jonka otat verottomaan käyttöön. Voit käyttää hakemusta täyttäessäsi apuna ajoneuvon virallisia asiakirjoja, esimerkiksi vaatimustenmukaisuustodistusta tai ajoneuvon ulkomaista rekisteröintitodistusta.

Merkki

Ajoneuvon merkki.

Malli

Ajoneuvon malli.

Valmistenumero

Ilmoita ajoneuvon valmistenumero (englanniksi VIN, vehicle identification number). Ajoneuvon valmistenumero on yksilöllinen numero- ja kirjainsarja, jonka perusteella ajoneuvon voi tunnistaa.

Merkitse valmistenumero siinä muodossa kuin se on virallisissa asiakirjoissa. Valmistenumero on normaalisti 17 merkkiä pitkä, ja se voi sisältää erikoismerkkejä. EU- tai EY -tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa ei yleensä käytetä o-, i- tai q-kirjainta, jotta ne eivät sekoitu numeroihin. Tätä kirjain- ja pituusrajoitusta ei ole muiden kuin EU- tai EY -tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa. Näitäkin merkkejä voi olla esimerkiksi Yhdysvalloista tai Japanista tuotujen ajoneuvojen valmistenumerossa.

Rekisteröintimaa

Maa, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

Rekisteritunnus

Ajoneuvon rekisteritunnus.

Ensimmäinen tuonti Suomeen

Ilmoita tässä päivä (ppkkvvvv), jolloin olet tuonut ajoneuvon Suomeen ensimmäisen kerran.

Käyttö Suomessa viimeisen vuoden aikana

Ilmoita tässä ajoneuvon käyttöpäivien (vrk) lukumäärä edellisten 12 kuukauden aikana.

Ajoneuvoluokka

Valitse ajoneuvoluokka, johon ajoneuvo on rekisteröity.