Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Hakemus autoveron palauttamiseksi vamman perusteella, täyttöohje

Voit hakea Verohallinnolta päätöstä siitä, onko sinulla oikeus saada autoveron palautusta vamman perusteella. Lue lisää autoveron palauttamisesta ja sen ehdoista.

Tee hakemus OmaVerossa. Valitse etusivulta -> Kaikki toiminnot -> Autovero -> Toiminnot -> Autoveron palautukset.
Valitse hakemus sen mukaan, oletko jo hankkinut auton vai haluatko selvittää etukäteen, saatko autoveron palautusta.
Voit myös käyttää paperilomaketta. Molemmissa tilanteissa käytetään samaa lomaketta (lomake 1217). Lomakkeen ja lisätietoa saat lomakesivulta.

Valitse oikea hakemusvaihtoehto

Jos käytät paperilomaketta, rastita ensin jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Hakemus oikeudesta palautukseen (ennen ajoneuvon rekisteröintiä)
  • Voit hakea jo etukäteen päätöstä siitä, oletko oikeutettu autoveron palautukseen vamman perusteella. Tätä päätöstä voit hakea jo ennen auton hankintaa tai rekisteröintiä. Ajoneuvon rekisteröinnin jälkeen sinun pitää vielä tehdä varsinainen palautushakemus.
 • Palautushakemus (ajoneuvon rekisteröinnin jälkeen)
  • Jos olet jo hankkinut ja rekisteröinyt ajoneuvon, valitse tämä vaihtoehto.

Jos teet hakemuksen OmaVerossa, valitse omaan tilanteeseesi sopiva hakemus:

 • Hakemus oikeudesta autoveron palautukseen vamman perusteella, jos haet etukäteen päätöstä siitä, voitko saada palautusta. Huomaa, että sinun pitää vielä tehdä varsinainen palautushakemus sen jälkeen, kun olet hankkinut auton.
 • Hakemus autoveron palauttamisesta vamman perusteella, kun olet jo hankkinut auton ja haluat tehdä varsinaisen palautushakemuksen.

Näin täytät hakemuksen

1 Hakija

Täytä tähän osaan hakijan eli ajoneuvon omistajan tai haltijan tiedot.

2 Hakijan edustaja

Jos autoveroasioita hoitaa hakijan valtuuttama edustaja, täytä tähän edustajan tiedot. Jos edustaja on oikeushenkilö, ilmoita Y-tunnus (muodossa 1234567-8). Jos edustaja on yksityishenkilö, ilmoita henkilötunnus. Jos suomalaista tunnusta ei ole, ilmoita sen sijaan syntymäaika.

Huomioi! Jos edustaja allekirjoittaa hakemuksen, liitä hakemukseen valtakirja. Asianajajalta tai julkiselta oikeusavustajalta ei kuitenkaan vaadita valtakirjaa.

Vetoan Verohallinnon päätökseen

Merkitse tähän, oletko saanut Verohallinnolta päätöksen siitä, että sinulla on oikeus saada autoveron palautusta vamman perusteella. Varsinaisessa palautuspäätöksessä noudatetaan tätä ennakkoon saamaasi päätöstä, jos se on voimassa eivätkä sitä varten antamasi tiedot ole muuttuneet. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse liittää palautushakemukseen niitä asiakirjoja ja selvityksiä, jotka olet toimittanut Verohallinnolle jo aiemmin. Liitä kuitenkin hakemukseen autoliikkeen myyntilasku, jossa on eritelty autoveron osuus

3 Ajoneuvo

Ajoneuvon tiedot löydät ajoneuvon virallisista asiakirjoista, esimerkiksi vaatimustenmukaisuustodistuksesta tai ajoneuvon ulkomaisesta tai suomalaisesta rekisteröintitodistuksesta.

Ilmoita tiedot ajoneuvosta sekä ajoneuvon omistuksesta.  

Valmistenumero

Ilmoita ajoneuvon valmistenumero (englanniksi VIN, vehicle identification number). Ajoneuvon valmistenumero on yksilöllinen numero- ja kirjainsarja, jonka perusteella ajoneuvon voi tunnistaa.

Merkitse valmistenumero siinä muodossa kuin se on virallisissa asiakirjoissa. Valmistenumerossa on normaalisti 17 merkkiä, ja se voi sisältää erikoismerkkejä. EU- ja EY -tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa ei yleensä käytetä o-, i- tai q-kirjainta, jotta ne eivät sekoitu numeroihin. Tätä kirjain- ja pituusrajoitusta ei ole muiden kuin EU- ja EY -tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa. Näitäkin merkkejä voi olla esimerkiksi Yhdysvalloista tai Japanista tuotujen ajoneuvojen valmistenumerossa.

Ajoneuvon suomalainen rekisteritunnus

Ilmoita ajoneuvon suomalainen rekisteritunnus

Ajoneuvon ensirekisteröintipäivä Suomessa (ppkkvvvv)

Ilmoita se päivä, jolloin ajoneuvo on ensimmäisen kerran rekisteröity Suomessa.  

Ajoneuvon vaihteisto

Ilmoita, onko ajoneuvossa automaattivaihteet vai manuaalivaihteet. Automaattivaihteiston tarve pitää perustella. Siihen tarvitaan joko merkintä ajokortissa tai lääkärin lausunto siitä, että automaattivaihteisto on tarpeen.

Hakemuksen peruste

Valitse, onko hakemuksen perusteena hakijan vamma vai muun henkilön, esimerkiksi perheenjäsenen vamma. 

Kuljettajan tiedot

Ilmoita, kuljettaako hakija ajoneuvoa itse vai onko kuljettaja joku toinen henkilö. Täytä myös kuljettajan yhteystiedot.

Ajoneuvon säilytyspaikan osoite

Jos auton kuljettaja ei asu samassa taloudessa hakijan kanssa, ilmoita missä osoitteessa autoa säilytetään.

Selvitys ajoneuvon käytöstä   

Jos hakija ei kuljeta autoa itse, selvitä, kuinka suuri osa matkoista on välttämättömiä hakijan kannalta esimerkiksi hänen työnsä tai opiskelunsa vuoksi ja mikä osuus taas on kuljettajan omaa liikkumista, kuten kuljettajan työmatkoja tai kuljettajan vapaa-ajan matkoja.

Edellytys ajoneuvon käyttötarpeelle

Valitse ainakin yksi perustelu sille, miksi tarvitset ajoneuvoa:  

 • Opiskelu: Liitä hakemukseen opiskelutodistus. Opiskelun pitää olla ammattiin valmistavaa opiskelua. Yleissivistävä opiskelu (kuten lukio) ei käy autoveron palautuksen perusteeksi.
 • Työ: Lisää liitteeksi työnantajan todistus siitä, että käyt töissä. Todistuksesta pitää käydä ilmi, että työsuhde on voimassa.
 • Muu toimi, josta tulee säännöllistä veronalaista tuloa: Liitä mukaan todistus siitä, että hoidat tällaista toimea. Toimi tarkoittaa esimerkiksi luottamustointa tai muuta vastaavaa toimintaa, josta saat veronalaista tuloa.
 • Muu käyttötarve: Liitä mukaan erillinen selvitys siitä, mihin tarvitset autoa.

Oletko hakenut aiemmin palautusta vamman perusteella?

Merkitse tähän, oletko tehnyt palautushakemuksia vamman perusteella myös aiemmista autoista.

4 Liitteet

Liitä hakemukseen:

 • Lääkärintodistus, mieluiten lääkärintodistuslomake SV-B. Todistuksessa pitää olla mahdollisimman tarkka sanallinen kuvaus sairauksista sekä liikuntavamman tai muun vamman laadusta ja vamman aiheuttamasta haitasta. Vamman haitta-astetta ei merkitä.
 • Kopio ajokortista – tai kuljettajana toimivan henkilön ajokortista, jos et esimerkiksi vammasi vuoksi voi ajaa autoa. Jos et itse kuljeta autoa, liitä myös selvitys siitä, että kuljettajaksi nimetyllä henkilöllä on käytännössä mahdollisuus toimia kuljettajana.
 • Luotettava selvitys auton käyttötarkoituksesta. Jos hakemuksen perusteena on auton tarpeellisuus työtä varten, liitä myös työnantajan todistus työssäolosta. Anna myös oma selvitys työmatkan pituudesta ja siitä, miksi matkaan tarvitaan autoa.
 • Luotettava selvitys ansiotuloistasi hakemusaikana, jos tilanteesi on jokin seuraavista:
  • Olet itsenäinen ammatinharjoittaja.
  • Hoidat työtehtävien sijaan luottamustointa.
 • Oppilaitoksen antama selvitys opinnoista, jos opiskelet ammattia varten. Perustele myös, miksi auto on tarpeellinen opiskeluasi varten.
 • Jos olet jo hankkinut auton, liitä hakemukseen kopio autoliikkeen myyntilaskusta, jossa autoveron osuus on eritelty. Huomaa, että tilaus- ja kauppasopimus ei riitä.
 • Selvitys aiemmasta ajoneuvosta, jos olet saanut siitä autoveron palautusta vamman perusteella eikä auton ensirekisteröinnistä ole vielä kulunut kolmea vuotta. Liitä mukaan myös selvitys siitä, että olet myynyt auton tai et muuten enää ole sen omistaja.
 • Jos aiempi auto jää omistukseesi, sinun pitää liittää uuden auton veronpalautushakemukseen todistus siitä, että olet ilmoittanut aiemman auton käyttötarkoituksen muuttumisesta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille."

Päiväys ja allekirjoitus

Muistathan päivätä ja allekirjoittaa hakemuksen.