Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kiinteistöveron oikaisuvaatimus (3353)

Tällä lomakkeella voit hakea muutosta kiinteistöverotukseen. Lomaketta voivat käyttää sekä henkilöasiakkaat että yritykset.

Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verovuoden näet verotuspäätöksestä.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen OmaVerossa, paperilomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Tee oikaisuvaatimus OmaVerossa

Jos teet oikaisuvaatimuksen paperilomakkeella, palautusosoite on lomakkeen etusivulla. Täytä oikaisuvaatimuksen lisäksi myös kiinteistöveroilmoitus (lomake 3743), jos oikaisuvaatimus koskee maapohjan tai rakennusten ominaisuustietoja. Oikaisuvaatimuksen täyttöohjeen eri kohdissa on kerrottu tarkemmin, milloin kiinteistöveroilmoitus tarvitaan paperilomakkeen liitteeksi.

Jos teet oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti, siinä on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus, elinkeinoyhtymillä Y-tunnus
  • kiinteistötunnus
  • minkä verovuoden kiinteistöverotukseen haet muutosta
  • miten vaadit verotusta muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla vaadit muutosta.

Jos teet oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti, täytä ja tulosta kansilehdeksi tämä lomake 3353.

Liitä oikaisuvaatimukseen myös muut asiakirjat, joihin vetoat, ellet ole jo aikaisemmin toimittanut niitä Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse vaatimukseen asiamiehen nimi ja osoite.

Lue lisää oikaisuvaatimuksesta ja tarkista määräajat verovuosittain.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2023