Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Ilmoitus tulosta lähdeveron määräämistä varten (6220)

Hae lähdeveron määräämistä Verohallinnolta tällä lomakkeella, jos suorituksen maksaja ei ole perinyt lähdeveroa Suomesta maksamastaan tulosta.

Ilmoita lomakkeella vain sellaiset tulot, joista suorituksen maksaja ei ole voinut periä lähdeveroa, kuten muuna kuin rahana maksetut osingot. Jos suorituksen maksajan olisi pitänyt periä suorituksesta lähdevero, mutta sitä ei ole peritty, ilmoita asiasta numeroon 029 497 024 (kansainvälinen tuloverotus).

Palautusosoite on lomakkeen etusivulla.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.11.2022