Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verokortti, ennakkovero- tai veronumerohakemus – ulkomailla asuva tai asunut henkilö (lomake 5042), täyttöohje

Yleistä

Voit hakea OmaVerossa tai tällä lomakkeella itsellesi verokorttia tai ennakkoveroa, jos asut ulkomailla tai olet asunut ulkomailla ja tulet Suomeen yli 6 kuukaudeksi. Jos työskentelet rakennus- tai laivanrakennusalalla, voit pyytää OmaVerossa tai tällä lomakkeella veronumeron merkitsemistä veronumerorekisteriin.

Lomakesivulta saat lomakkeen ja lisätietoa. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Jos sinulla on muitakin tuloja Suomesta kuin palkkaa tai työkorvausta tai vaadit vähennyksiä, täytä myös lomake 5010 Verokortti ja/tai ennakkoverohakemus.

Kun tulet ulkomailta Suomeen yli 6 kuukaudeksi, sinusta tulee yleisesti verovelvollinen. Yleisesti verovelvolliset maksavat Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamistaan tuloista (maailmanlaajuinen verovelvollisuus). Ulkomailta Suomeen tulevan verotus riippuu oleskelun keston lisäksi myös esimerkiksi maiden välisestä verosopimuksesta, joka voi rajoittaa Suomen verotusoikeutta.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos olet saanut ennakkoperintää koskevan muutoksenhakukelpoisen päätöksen ja haluat tehdä siitä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Täytä oikaisuvaatimus (lomake 5002) ja liitä mukaan tämä lomake.

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, anna kaikki aiemmin antamasi tiedot uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä.

Täyttöohjeet

Sisällysluettelo

1 Hakemus ja verovuosi
2 Henkilötiedot
3 Suomessa oleskeluun liittyvät tiedot
4 Työskentelyyn liittyvät tiedot
5 Työskentely Suomessa opettajana, professorina tai tutkijana
6 Opiskeluun liittyvät tiedot
7 Suomeen muuton jälkeen ulkomailta saadut tulot
8 Lisätietojen antaja

 1 Hakemus ja verovuosi

Merkitse tähän rastilla, haetko lähdeverokorttia, verokorttia, tai ennakkoveroa tai veronumeron merkitsemistä veronumerorekisteriin. Jos pyydät veronumeron merkitsemistä veronumerorekisteriin, merkitse rastilla työskenteletkö rakennus- vai laivanrakennusalalla.

Merkitse tähän myös se verovuosi, jolle haet verokorttia tai ennakkoveroa.

Jos haet avainhenkilön verokorttia, liitä hakemukseesi kopio työsopimuksesta, josta käy ilmi rahapalkan määrä sekä erityisosaamista vaativat työtehtävät.

 2 Henkilötiedot

Ilmoita henkilötietosi. Täytä huolellisesti kaikki henkilötietoja koskevat kohdat.

 • Täytä kenttiin sukunimesi ja kaikki etunimesi.
 • Älä täytä tähän arvonimiä tai siviilisäätyä.Ilmoita suomalainen henkilötunnuksesi, jos sinulla on sellainen. Ilmoita syntymäaikasi muodossa ppkkvvvv.
 • Täytä asuinvaltiosi ja kansalaisuutesi niille merkittyihin kohtiin. Kirjoita asuinvaltiosi koko nimi, älä käytä pelkkää maakoodia.
 • Merkitse asuinvaltiossasi annettu verotunniste kohtaan "Verotunniste asuinvaltiossa (Tax Identification Number, TIN)." Tarkempia tietoja verotunnisteesta saat asuinvaltiosi veroviranomaiselta.
 • Osoite asuinvaltiossa: Ilmoita osoitetietosi asuinvaltiossasi. Täytä kenttiin katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja valtio.
 • Osoite Suomessa: Ilmoita postiosoitteesi, talon numero, porras, huoneiston numero tai postilokeron numero. Ilmoita lopuksi postinumero ja postitoimipaikka.
 • Jos sinulla on puoliso tai lapsia, ilmoita heidän nimensä ja syntymäaikansa. Ilmoita syntymäaika muodossa ppkkvvvv. Jos lapsia on useampi kuin kaksi, ilmoita tiedot vapaamuotoisella liitteellä.

 3 Suomessa oleskeluun liittyvät tiedot

Ilmoita päivä, jolloin saavuit Suomeen. Ilmoita myös arviosi siitä, milloin lähdet Suomesta. Ilmoita päivämäärät muodossa ppkkvvvv.

Merkitse ajanjaksot, jotka olet aiemmin oleskellut Suomessa. Täytä laatikoihin sekä alkamis- että päättymispäivät (ppkkvvvv–ppkkvvvv).

Merkitse rasti kohtaan "Kyllä", jos tiedät jääväsi Suomeen pysyvästi.

 4 Työskentelyyn liittyvät tiedot

Täytä tähän sekä työskentelyysi liittyvät tiedot että tiedot myös muista kuin työskentelystä saamistasi suorituksista.

 • Merkitse rasti kohtaan "Kyllä", jos sinulla on asuinvaltiosi myöntämä todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvan piiriin (A1/E101-todistus).
 • Ilmoita kyseisen todistuksen voimassaoloaika muodossa ppkkvvvv–ppkkvvvv.Merkitse työskentelyaikasi Suomessa muodossa ppkkvvvv–ppkkvvvv.
 • Ilmoita työsuhteen tai toimeksiannon tyyppi. Vaihtoehdot ovat seuraavat:
  • Vuokratyöntekijä: Merkitse rasti tähän kohtaan, jos työskentelet vuokrattuna työntekijänä ulkomaisen vuokranantajan palveluksessa. Lue lisää ohjeesta Ulkomaiset vuokratyöntekijät.
  • Työsuhteinen: Merkitse rasti tähän kohtaan, jos olet työsuhteessa suomalaiseen tai ulkomaiseen työnantajaan, mutta et työskentele vuokrattuna työntekijänä.
  • Ammatinharjoittaja: Merkitse rasti tähän kohtaan, jos toimit Suomessa ammatinharjoittajana. Lue lisää ohjeesta Ulkomaisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan verotus Suomessa.
 • Arvio Suomesta saadusta tulosta
 • Tulon luonne: Ilmoita, onko saamasi tulo palkkaa vai työkorvausta. Jos saamasi tulo ei ole palkkaa eikä työkorvausta, merkitse rasti kohtaan "muu: mikä?" ja kirjoita, mistä tulosta on kyse. Selvitä tulon luonne tarvittaessa esimerkiksi palkan tai suorituksen maksajalta. Merkitse rastilla, jos kyseessä on merityötulo tai urheilijan tai esiintyvän taiteilijan tulo.
 • Tulo verovuoden aikana: Arvioi, kuinka paljon tulet saamaan tuloa koko verovuoden aikana. Ilmoita tulot euroissa.
 • Työnantajan tai työkorvauksen maksaja: Ilmoita työnantajan tai työkorvauksen maksajan nimi.
 • Työskentelypaikkakunnat: Ilmoita kaikki ne paikkakunnat, joilla työskentelet Suomessa oleskelusi aikana.
 • Suomalaisen työnteettäjän nimi: Jos toimit vuokratyöntekijänä, täytä tähän kohtaan sen yrityksen tai henkilön nimi, joka on vuokrannut sinut töihin. Täytä seuraavaan kohtaan kyseisen yrityksen Y-tunnus tai henkilön henkilötunnus. Y-tunnus on ilmoitettava muodossa xxxxxxx-x. Työnteettäjän Y-tunnuksen voit tarkistaa osoitteesta ytj.fi.
 • Työnantajan suomalainen Y-tunnus: Jos et ole vuokratyöntekijä vaan työsuhteessa suoraan suomalaiseen työnantajaan, ilmoita työnantajan suomalainen Y-tunnus. Y-tunnus on ilmoitettava muodossa xxxxxxx-x. Työnantajan Y-tunnuksen voit tarkistaa osoitteesta ytj.fi.
 • Työnantajan ulkomainen TIN-tunnus tai Business ID: Jos työnantajasi on ulkomainen, ilmoita työnantajasi TIN-tunnus (Tax Identification Number) tai Business ID -tunnus. Ilmoita myös työnantajasi kotivaltio.
 • Työnantajan edustaja Suomessa: Ulkomainen työnantajasi on voinut asettaa Suomeen edustajan. Ilmoita edustajan nimi sekä henkilötunnus tai Y-tunnus. Y-tunnuksen voit tarkistaa osoitteesta ytj.fi.

 5 Työskentely Suomessa opettajana, professorina tai tutkijana

Merkitse rasti ensimmäiseen laatikkoon, jos työskentelet Suomessa opettajana ja työskentely Suomessa kestää enintään kaksi vuotta.

Merkitse rasti toiseen laatikkoon, jos Suomesta saamasi tulo on saatu tieteellisestä tutkimustyöstä.

 6 Opiskeluun liittyvät tiedot

Jos suoritat Suomessa harjoittelua, joka liittyy opintoihisi asuinvaltiossasi, täytä tähän oppilaitoksesi ja opintosuuntasi asuinvaltiossasi. Opintosuunnalla tarkoitetaan tietoa siitä, mitä opiskelet.

 7 Suomeen muuton jälkeen ulkomailta saadut tulot

Täytä kohtaan "Tulon laji" tulo, jota olet saanut ulkomailta Suomeen muuttosi jälkeen. Tulo voi olla esimerkiksi palkkaa, etuutta tai eläkettä. Ilmoita tulon määrä euroissa.

 8 Lisätietojen antaja

Ilmoita hakemusta täydentävien tietojen antajan nimi ja puhelinnumero. Jos annat täydentävät tiedot itse, voit jättää kohdan täyttämättä.

Päivää ja allekirjoita hakemuksesi. Ilmoita sellainen puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.11.2019