Julkis-sovellus

Julkis-sovelluksella voit selata henkilöasiakkaiden tuloverotuksen julkisten tietojen luetteloa verotoimistojen asiakaspäätteillä.

Tuloverotuksen julkisissa tiedoissa julkisia yksilöintitietoja ovat nimi, syntymävuosi ja maakunta. Maakunnalla tarkoitetaan sitä maakuntaa, jonka alueella sijaitsevassa kunnassa henkilöllä on ollut kotipaikka verovuotta edeltäneen vuoden päättyessä.

Huom!

Kuolinpesillä, joilla on Y-tunnus, ei ole syntymävuositietoa.

Rajoitetusti verovelvollinen (ts. tuloverolain mukaan muualla kuin Suomessa asuva) henkilö on merkitty sen maakunnan kohdalle, jonka alueella sijaitsee se Verohallinnon yksikkö, joka on toimittanut tämän henkilön verotuksen (Uudenmaan tai Ahvenanmaan maakunta).

Hakukentät

Pakollisia hakuehtoja ovat verovuosi, maakunta ja nimitieto.

Verovuosi

Valikosta valitaan verovuosi 2009 - 2020 (verovuoden 2020 tiedot ovat nähtävillä 10.11.2021).

Maakunta

Valikosta haetaan se maakunta, johon kuuluvassa kunnassa henkilöllä on ollut kotipaikka verovuotta edeltäneen vuoden päättyessä.

Verovuosien 2009 - 2011 osalta sovelletaan valtioneuvoston päätöstä maakunnista vuodelta 1998 (VNP 177/1998). Verovuodesta 2012 alkaen sovelletaan vuonna 2011 voimaan tullutta valtioneuvoston päätöstä maakunnista (VNP 799/2009). Valtioneuvoston 2015 antama päätös maakunnista (VNP 100/2015) on tullut voimaan 1.1.2016 ja sitä sovelletaan tuloverotuksen julkisiin tietoihin verovuodesta 2017 alkaen.

Nimi

Hakukenttään ”nimi” tulee kirjoittaa vähintään sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta.
*esim. haettaessa nimeä Ville Virtanen tulee kirjoittaa vähintään ”Vir”

Jos sukunimi on lyhyempi kuin kolme kirjata tulee hakukenttään kirjoittaa vähintään sukunimi ja välilyönti:

  • esim. haettaessa nimeä Ville Ek tulee hakukenttään kirjoittaa vähintään ”Ek ”
  • esim. haettaessa nimeä Ville Elg tulee hakukenttään kirjoittaa vähintään ”Elg ”

Jos sukunimessä on etuliite esim. ”von” tai ”af” tulee se sukunimen eteen.

  • esim. haettaessa Ville von Virtanen tulee hakukenttään kirjoittaa vähintään ”von”
  • esim. haettaessa Ville af Virtanen tulee hakukenttään kirjoittaa vähintään ”af ”

Nimitieto voi sisältää myös erikoismerkkejä, kuten á, é tai ü. Erikoismerkkejä kirjoitettaessa tulee NumLock olla päällä.

Syntymävuosi

Hakukenttään ”syntymävuosi” tulee kirjoittaa syntymävuosi nelinumeroissa muodossa.

Tulostaminen ja kopiointi

Tuloverotuksen julkiset tiedot ovat henkilötietoja ja niitä voidaan luovuttaa vain hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin.

Tietoja ei voi

  • tulostaa
  • kopioida leikepöydälle (copy/paste)
  • lähettää sähköpostitse
  • tallentaa tietovälineelle

Yksittäisiä otteita julkisista tiedoista voi pyytää virkailijalta. Ote on maksullinen (Hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista - Verohallinto).