Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinto voi jatkossa kesken vuotta kehottaa vuokranantajaa maksamaan vähemmän veroja, jos vuokratuloja ei kerry odotetusti

Verohallinnon tiedote, 27.12.2023

Kauniaislaisilla maan suurimmat vuokratulot, kökarlaisilla pienimmät

Vuonna 2022 suomalaiset saivat vuokratuloja yhteensä lähes kaksi miljardia euroa. Vuokratuloja sai noin 367 000 henkilöä.

Kunnittain tarkasteltuna suurimpia vuokratuloja saivat kauniaislaiset mediaanin ollessa 5 006 euroa vuokratuloja saanutta asukasta kohden. Pienimmät vuokratulot olivat Kökarissa, 590 euroa vuokratuloja saanutta asukasta kohden.

Keskimääräiset vuokratulot eri kunnissa 2022

Kartta isompana 

Yleisintä vuokratulojen saaminen oli Hailuodossa, jossa vuokratuloja sai 15 prosenttia tulonsaajista, ja harvinaisinta Savukoskella, Kökarissa ja Föglössä, joissa vuokratuloja saaneiden osuus oli 3 prosenttia.

Kuinka suuri osuus kunnan tulonsaajista on saanut vuokratuloa 2022

Kartta isompana

Ikäluokista vuokratulojen saaminen oli tavallisinta 50–59-vuotiaisissa, joista noin joka kymmenes sai vuonna 2022 vuokratuloa.

Eniten ansio- ja pääomatuloja tienanneet saivat myös vuokratuloja huomattavasti muita tuloluokkia enemmän. Yli 200 000 euroa vuodessa tienaavista 39 prosenttia sai lisäksi viime vuonna vuokratuloa keskiarvon ollessa reilut 30 000 euroa.

Kuinka suuri osuus tuloluokasta sai vuokratuloa ja saadun vuokratulon keskiarvo 2022

Vuokratulot suoraan verotukseen

Monet vuokranantajat käyttävät nykyään vuokratulojensa hallinnointiin asiaan erikoistunutta yritystä tai alustaoperaattoria. Näille yrityksille ja alustoille kertyy tietoa asiakkaiden vuokratuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä.

Verohallinto avaa 2.1.2024 uuden rajapinnan, jonka kautta vuokratuloja hallinnoiva yritys tai alusta voi ilmoittaa vuokratulojen sekä niihin kohdistuvien vähennysten tiedot henkilöasiakkaan puolesta Verohallinnolle.

– Asiakkaan ei tällöin tarvitse itse kerätä muualle talteen tietoja vuokratuloista ja vähennyksistä ja naputella niitä OmaVeroon, vaan tiedot siirtyvät vuokratuloja hallinnoivasta järjestelmästä suoraan Verohallinnon järjestelmään, Verohallinnon rajapintakehitystä koordinoiva Mika Hyyrynen kertoo.

Saman tien oikea määrä veroja

Uuden rajapinnan kautta voi ilmoittaa aina kuluvan vuoden vuokratuloja ja niihin kohdistuvia vähennyksiä, eli rajapinnan auetessa 2.1.2024 vuoden 2024 tietoja. Rajapinnan kautta ilmoitetut tiedot näkyvät asiakkaan tiedoissa OmaVerossa.

Vuokratuloista voi maksaa veroja verovuoden aikana kahdella tavalla: vuokratulot voidaan huomioida asiakkaan veroprosentissa tai asiakas voi maksaa tuloista ennakkoveroa.

Kun Verohallinto saa rajapinnan kautta reaaliaikaisesti tiedon asiakkaan saamista vuokratuloista, se voi ehdottaa asiakkaalle ennakkoverojen nostoa tai laskua. Näin asiakas maksaa oikean määrän veroja jo verovuoden aikana eikä hänelle tule jäännösveroja tai palautusta. Jos asiakas haluaa muuttaa ennakkoverojen määrän Verohallinnon ehdotuksen mukaisesti, hän voi hyväksyä ehdotuksen OmaVerossa. Asiakas myös itse hakea muutosta ennakkoveroon kuten ennenkin.

Vuokratulojen tiedot siirtyvät myös automaattisesti asiakkaan kyseisen verovuoden esitäytetylle veroilmoitukselle seuraavana keväänä.

Jo yli kahden miljoonan suomalaisen verokortti toimitetaan automaattisesti maksajalle

Rajapinnan käyttöönotto vaatii vuokratuloja hallinnoivalta yritykseltä tai alustaoperaattorilta muutoksia sen käyttämään ohjelmistoon. Asiakkaan tietojen ilmoittamisesta Verohallinnolle pitää myös erikseen sopia asiakkaan kanssa.

Verohallinnon rajapintoja on vuoden 2023 loppuun mennessä käytetty noin 250 miljoonaa kertaa. Suosituin on rajapinta, jonka kautta työnantaja tai esimerkiksi eläkkeen tai etuuden maksaja voi hakea tiedon henkilön voimassa olevasta veroprosentista suoraan Verohallinnon järjestelmästä ennen suorituksen maksamista. Jo yli kahden miljoonan suomalaisen verokorttitiedot siirtyvät tätä kautta.

Korjaus 28.12.2023 klo 12.36: Karttagraafien virheelliset tiedot on korjattu. 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.12.2023