Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Katsaus maksuvaikeustilanteeseen tammikuussa 2021

Verohallinto julkaisee korona-aikana verojen maksuvaikeuksiin liittyviä tilastoja toimitusten ja sidosryhmien käyttöön.

"Verohallinnon tilastot eivät toistaiseksi ennakoi konkurssien määrän jyrkkää kasvua."

Lue lisää Verohallinnon tiedotteesta: Yritysten maksuvaikeudet: suurin osa lisäaikaa verojen maksuun hakeneista on toiminut aikataulussa (8.2.2021)

Kokonaisverovelan määrän kehitys

Kokonaisverovelan määrä on noussut vuodessa 718 milj. €. Maaliskuun 2020 lopusta verovelka on kasvanut 500 milj. €. Verovelkaa oli yhteensä tammikuun 2021 alussa 3,8 miljardia euroa. Verovelasta 915 miljoonaa (24 %) on mukana maksujärjestelyissä, eli asiakkaat ovat sitoutuneet maksamaan verovelkaa pois kuukausierissä. Tammikuun alussa 2020 verovelkaa oli 3,1 miljardia euroa, josta 168 miljoonaa (5 %) maksujärjestelyssä.

Graafi 1: Kokonaisverovelan määrän kehitys tammikuusta 2020 tammikuuhun 2021

Eniten verovelkaa on arvonlisäveroista. Arvonlisän verovelan määrä on noussut vuodessa 535 miljoonaa euroa ja arvonlisäveron osuus kaikista veroveloista on nyt yli puolet. Kasvua selittää osaltaan Verohallinnon osana hallituksen koronatukitoimia yrityksille palauttamat arvonlisäverot, 362 miljoonaa euroa. Verohallinto palautti arvonlisäveroja yrityksille takaisin lainana, joten rahojen pitäisi palautua Verohallinnolle tämän ja ensi vuoden aikana.

Yhteisöjen tuloverovelka on kasvanut 90 miljoonaa euroa, henkilöiden tuloverovelka 104 miljoonaa euroa.

Graafi 2: Verovelat verolajeittain tammikuussa 2021 (luvuissa ei näy auto- ja valmisteveroja)

Taulukko 1: Verovelan määrä verolajeittain tammikuussa 2021 (luvuissa ei näy auto- ja valmisteveroja)

Taulukossa esitetty eri verolajien verovelan määrä
Verolaji Verovelan määrä (€)
Arvonlisävero 1 983 000 000
Henkilöasiakkaiden tulovero 1 241 000 000
Yhteisöjen tulovero 431 000 000
Kiinteistövero 49 000 000
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 36 000 000
Muut verot 68 000 000
YHTEENSÄ 3 808 000 000

Maksujärjestelyt

Maksujärjestelyjä tehtiin vuonna 2020 yhteensä 69 490, mikä on 23 437 (+ 50 %) enemmän kuin vuonna 2019. Voimassa oleviin maksujärjestelyihin sisältyy verovelkaa 915 milj. euroa. Vuonna 2020 tehdyistä maksujärjestelyistä 36 834 oli maalis-elokuussa tehtyjä maksujärjestelyitä. Silloin koronatilanteen takia Verohallinto myönsi maksujärjestelyjä helpotetuin ehdoin.

Erityisesti yritysasiakkaiden osalta maksujärjestelyn hakemuksissa näkyi huojennetun maksujärjestelyn suosio. Valtaosa huojennetun maksujärjestelyn hakemuksista otettiin vastaan OmaVeron kautta helmi - kesäkuussa ja suurin osa pyynnöistä käsiteltiin kesäkuun lopulla. Yritysten maksujärjestelyhakemukset ovat heinäkuun jälkeen palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. Henkilöasiakkaiden osalta valtaosa pyynnöistä tehdään jäännösveron eräpäivien jälkeen. Myös henkilöasiakkaiden maksujärjestelypyyntöjä oli tavanomaista enemmän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Graafi 3: Maksujärjestelyiden hakeminen OmaVerossa

Viime vuonna tehdyistä maksujärjestelyistä voimassa oli tammikuussa 2021 edelleen 54 %. 25 % asiakkaista oli tammikuuhun mennessä maksanut maksujärjestelyssä olleet verovelat kokonaan. 9 % asiakkaista eivät olleet noudattaneet maksujärjestelyjen ehtoja, joten maksujärjestelyt ovat rauenneet. Ei voimassa -tilassa oli tammikuussa 13 % maksujärjestelyistä. Ei voimassa -tilaan sisältyvät:

  • tavalliset maksujärjestelyt, jotka muutettiin helpotetuiksi maksujärjestelyiksi vuoden 2020 aikana
  • maksujärjestelyt, jotka ovat rauenneet, mutta ovat maksettu loppuun raukeamisen jälkeen.

Graafi 4: Vuonna 2020 tehtyjen maksujärjestelyiden tilanne tammikuussa 2021

Taulukko 2: Vuonna 2020 tehtyjen maksujärjestelyiden tilanne tammikuussa 2021

Taulukossa esitetty maksujärjestelyiden tilanne
Tilanne Lukumäärä
Ei voimassa 9136
Maksettu 17 058
Rauennut 5848
Voimassa 37 448

Verohallinto lähettää asiakkaalle huomautuksen, jos maksujärjestelyssä olevaa verovelan erää ei ole maksettu. Lähetettyjen huomautusten määrä kasvoi selvästi lokakuussa 2020. Kasvun syynä on, että suurella osalla huojennettuun maksujärjestelyyn päässeistä asiakkaista ensimmäinen erä tuli maksuun syyskuussa ja huomautuskirjeitä lähetettiin lokakuusta alkaen.

Asiakas saa kirjeen maksujärjestelyn raukeamisesta, jos se ei ole huomautuksesta huolimatta maksanut maksujärjestelyn erää. Maksujärjestelyjen raukeamiskirjeiden määrässä ei ole havaittavissa ainakaan toistaiseksi yhtä selvää nousua. Tilastojen perusteella asiakkaat ovat pystyneet noudattamaan maksuohjelmaa, vaikka osa on toiminut vasta muistutuskirjeen saatuaan.

Graafi 5: Maksujärjestelyistä tehdyt huomautukset ja maksujärjestelyjen raukeamiset

Verovelkarekisteri

Jos yritys ei maksa verovelkojaan, Verohallinto merkitsee asiakkaan verovelkarekisteriin. Verovelkarekisterissä julkaistujen asiakkaiden määrä on jatkanut tasaisesti lievää laskua vuoden 2020 aikana.

Graafi 6: Verovelkarekisterissä julkaistujen asiakkaiden määrä

Verovelkarekisterissä olevien asiakkaiden määrä laskee, mutta verovelka kasvaa - mistä on kyse? Tilannetta selittää, että maksujärjestelyjen määrä on lisääntynyt 2020 aikana huomattavasti. Muita verovelan julkaisun estäviä tekijöitä ovat täytäntöönpanon kieltäminen, yrityssaneeraus ja velkajärjestely.

Konkurssit

Verohallinto lähetti konkurssiuhkaisia maksukehotuksia vuonna 2020 yhteensä 3362 kappaletta, mikä on 1805 kappaletta (- 35 %) vähemmän kuin vuonna 2019. Myös tammikuussa 2021 konkurssiuhkaisia maksukehotuksia lähetettiin vähemmän kuin tammikuussa 2020.

Graafi 7: Verohallinnon tekemät konkurssiuhkaiset maksukehotukset 2019-2020

Konkurssiuhkainen maksukehotus edeltää lähes aina Verohallinnon konkurssihakemusta. Edellisten vuosien tilastojen perusteella konkurssiuhkaisista maksukehotuksista arviolta alle neljäsosa johtaa konkurssihakemukseen.

Vuonna 2020 Verohallinto on tehnyt merkittävästi vähemmän konkurssihakemuksia kuin vuonna 2019. Suurin syy on väliaikainen konkurssilaki, jonka voimassaolo päättyi tammikuun 2021 lopussa.

Graafi 8: Verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2021