Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Verohallinnon tilastoja: Ennakkotietoa kiinteistöverotuksesta 2018

Tietokantataulukot

Verohallinnon ennakkotietojen perusteella kiinteistöveron tuotto nousee tänä vuonna noin 50 miljoonaa (+2,8%) suuremmaksi kuin viime vuonna. Kiinteistöveroja kerätään tänä vuonna kunnille arviolta 1 844 miljoonaa euroa. Tilastot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2018. Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa, jolloin julkaistaan myös lopulliset tilastot kiinteistöveroista. Lopulliset tilastot voivat poiketa näistä ennakkotilastoista.

Kiinteistövero perustuu kiinteistön sijaintikunnan määräämään kiinteistöveroprosenttiin sekä kiinteistön verotusarvoon. Kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan sille kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee.

Kiinteistöveroprosentit

Eduskunta säätää prosenteille ala- ja ylärajan, joiden puitteissa kunta määrää kiinteistöveroprosentin. Vuodelle 2018 korotettiin yleisen kiinteistöveroprosentin ylärajaa (1,80:stä 2,00 prosenttiin). Myös muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin ylärajaa nostettiin (1,80:stä 2,00 prosenttiin).

Kiinteistöjen verotusarvot

Kiinteistön verotusarvossa arvioidaan erikseen maan ja rakennusten verotusarvo. Maan verotusarvo perustuu kuntakohtaisiin tonttihintakarttoihin sekä arviointiohjeisiin. Rakennusten ja rakennelmien verotusarvot perustuvat jälleenhankinta-arvoihin sekä niistä tehtäviin ikäalennuksiin.

Rakennuskustannusten nousu nostaa jälleenhankinta-arvoja mutta ikäalennukset laskevat. Tänä vuonna jälleenhankinta-arvoja on nostettu 0,1 prosenttia.

 

Kiinteistöverot

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kiinteistöveron määrä on yli kaksin kertaistunut. Selittävä tekijä on kiinteistöveron perusteiden eli veroprosenttien ja verotusarvojen nousu. Kiinteistöjen lukumäärä ei ole kasvanut samassa suhteessa.

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2018 kiinteistövero tuottaa kunnille 1,844 miljardia euroa. Tämä on noin 50 miljoonaa (+2,8%) enemmän kuin vuonna 2017 lopullinen maksuunpantu kiinteistövero. Vuonna 2017 kiinteistöveron tuotto kasvoi 7,2 prosenttia, joten verokertymän kasvu hidastui.

Tänä vuonna maapohjista kertyvä kiinteistövero kasvaa ennakkotietojen mukaan 2,5 prosenttia ja rakennuksista 3,0 prosenttia. Noin 73 prosenttia kiinteistöveron tuotosta kertyy rakennuksista ja 27 prosenttia maapohjista. Rakennusten osuus kiinteistöverosta vaihtelee maakunnittain. Osuus on suurin Satakunnassa (89,2%) ja pienin Uudellamaalla (57,3%).

Maakunnittain tarkasteltuna eniten kiinteistöveron tuotto kasvaa Satakunnassa, +8,9 prosenttia. Satakunnassa kasvaa sekä rakennuksista (+9,1%) että maapohjasta (+7,1%) kertyvä kiinteistövero. Hitainta kiinteistöverotuoton kasvu on Etelä-Savossa (+0,1%), jossa kasvaa vain maapohjasta kertyvä vero (+0,4%) ja maapohjan vero pysyy edellisen vuoden tasolla.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.3.2018