Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
19.12.2019
Diaarinumero
VH/2593/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.1.2020 - Toistaiseksi

Verohallinto muuttaa ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta antamansa päätöksen (988/2019) 1 §:n 14 kohdan seuraavasti:

1 §

Ennakonpidätystä ei toimiteta:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
14) kilpailupalkinnosta, jollei palkinnon antaminen liity työ- tai palvelussuhteeseen taikka jollei palkinto ole sellainen muu ennakkoperintälaissa tarkoitettu palkka, työ- tai käyttökorvaus tai urheilijanpalkkio, jonka arvo ylittää 100 euroa;
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 20.12.2019