Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Har getts
19.12.2019
Diarienummer
VH/2593/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen ändrar 1 § 14 punkten i sitt beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (988/2019) som följer:

1 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
14) tävlingspris, om överlämnandet av priset inte hänför sig till ett arbetsavtals- eller anställningsförhållande, eller om priset inte är sådan annan i lagen om förskottsuppbörd avsedd lön, arbets- eller bruksersättning eller idrottsmans arvode vars värde överstiger 100 euro;
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020. Beslutet tillämpas för första gången på prestationer som betalas 1.1.2020 eller därefter.
Helsingfors den 19 december 2019

 

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

 

Sidan har senast uppdaterats 20.12.2019