NT1, Anmälan om att förskottsinnehållning verkställs i Finland då arbetet utförs i ett annat nordiskt land (6134a)

Denna blankett skall användas av både arbetsgivare och skattemyndighet då arbetstagare utför arbete i ett annat nordiskt land.

Arbetsgivaren fyller i blanketten och skickar den till skattebyrå. Skattemyndigheten undertecknar blanketten och skickar den till skattemyndigheten i arbetsstaten. En kopia ska skickas till arbetsgivaren och en till arbetstagaren.

Blanketten skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
PB 560
00052 SKATT