Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Anmälan om att förskottsinnehållning verkställs i Finland då arbetet utförs i ett annat nordiskt land (NT1-uppgifter)

Fr.o.m. 1.1.2019 ska NT1-uppgifterna lämnas till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter (inkomstregistret.fi). Anmälan ska lämnas in senast den 5 kalenderdagen efter betalningsdagen för den första lönen för utlandsarbete, när arbetstagaren har börjat arbeta i ett annat nordiskt land.