Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Följebrev till ansökan om förhandsavgörande, dispens och skriftlig handledning (7300r, 7301r)

Du kan ansöka om förhandsavgörande i MinSkatt.

Lämna ansökan i MinSkatt

Om du lämnar ansökan på papper, bifoga till följebrevet ansökan om förhandsavgörande, dispens eller skriftlig handledning för mervärdesbeskatt eller försäkringspremieskatt hos Skatteförvaltningen. Detta följebrev är ett pärmblad för ansökan. Följebrevet ska inte användas om man skickar ansökningar till Centralskattenämnden.

Läs mer om att ansöka om förhandsavgörande.

Blankettens returadress finns på blanketten.

Obs! Om ansökan innehåller insiderinformation ska du skicka ansökan till adressen Skatteförvaltningen, PB 30, 00052 SKATT. Läs mer om behandlingen av insiderinformation i Skatteförvaltningens anvisning om behandling av insiderinformation.

Sidan har senast uppdaterats 27.12.2022