Följebrev till ansökan om förhandsavgörande, dispens och skriftlig handledning (7300r)

Till följebrevet bifogas ansökan om förhandsavgörande, dispens eller skriftlig handledning för mervärdesbeskatt eller försäkringspremieskatt hos Skatteförvaltningen. Detta följebrev är ett pärmblad för ansökan. Följebrevet ska inte användas om man skickar ansökningar till Centralskattenämnden.

Blankettens returadress finns på blanketten.

Obs! Om ansökan innehåller insiderinformation ska du skicka ansökan till adressen Skatteförvaltningen, PB 30, 00052 SKATT. Läs mer om behandlingen av insiderinformation i Skatteförvaltningens anvisning om behandling av insiderinformation.