Följebrev till ansökan om förhandsavgörande, dispens och skriftlig handledning (7300r)

Till följebrevet bifogas ansökan om förhandsavgörande, dispens eller skriftlig handledning för mervärdesbeskatt eller försäkringspremieskatt hos Skatteförvaltningen. Detta följebrev är ett pärmblad för ansökan. Följebrevet ska inte användas om man skickar ansökningar till Centralskattenämnden.

Följebrevet och den bifogade ansökan skickas på följande sätt:

Personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, öppna bolag och kommanditbolag

Blankettens returadress finns på blanketten.

Koncernskattecentralens kunder

Blankettens returadress finns på blanketten.

Samfund (t.ex. aktiebolag, andelslag, föreningar, stiftelser och samfällda förmåner)

Blankettens returadress finns på blanketten.