Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Följebrev till ansökan om förhandsavgörande, dispens och skriftlig handledning (7300r, 7301r)

Du kan ansöka om förhandsavgörande i MinSkatt.

Lämna ansökan i MinSkatt

Om du lämnar ansökan om förhandsavgörande på papper ska du till följebrevet bifoga din ansökan till Skatteförvaltningen om förhandsavgörande, dispens eller skriftlig handledning i moms eller försäkringspremieskatt. Denna blankett är det pärmblad till vilken du ska bifoga din ansökan. Följebrevet ska inte användas om du skickar ansökningar till Centralskattenämnden.

Läs mer om att ansöka om förhandsavgörande.

Returadressen finns på blanketten.

OBS! Om ansökan innehåller insiderinformation ska du skicka ansökan till adressen Skatteförvaltningen, PB 30, 00052 SKATT. Läs mer om behandlingen av insiderinformation i Skatteförvaltningens anvisning om behandling av insiderinformation.

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din begäran om omprövning: Välj fliken Skatteärenden och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024