Följebrev till ansökan om förhandsavgörande, dispens och skriftlig handledning (7300r)

Till följebrevet bifogas ansökan om förhandsavgörande, dispens eller skriftlig handledning för mervärdesbeskatt eller försäkringspremieskatt hos Skatteförvaltningen. Detta följebrev är ett pärmblad för ansökan. Följebrevet ska inte användas om man skickar ansökningar till Centralskattenämnden.

Följebrevet och den bifogade ansökan skickas på följande sätt:

Personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, öppna bolag och kommanditbolag till adressen

Norra Finlands skattebyrå
Ansökningar
PB 27
90101 Uleåborg

Koncernskattecentralens kunder till adressen

Koncernskattecentralen
PB 10
00052 Skatt

Samfund (t.ex. aktiebolag, andelslag, föreningar, stiftelser och samfällda förmåner) till adressen

Nylands företagsskattebyrå
Ansökningar
PB 30
00052 Skatt

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2017