Beskattningsbesvär till förvaltningsdomstol (3520r)

Med blanketten ansöks om ändring i beskattningen hos förvaltingsdomstolen.

I beslutet finns en besvärsanvisning. Av den framgår till vilken förvaltningsdomstol skattebesvären ska skickas.

Anvisningar för ifyllning förljer med blanketten.