Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen – samfund (3309r)

På denna blankett kan du begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Samfund (t.ex. aktiebolag, andelslag, föreningar, stiftelser):

Skicka omprövningsbegäran till adressen:

Skatteförvaltningen
Omprövningsbegäranden
PB 650
00052 SKATT

Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt till ska du meddela om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.