Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begäran om omprövning av inkomstskatt – samfund (3309r)

Med denna blankett kan samfund begära omprövning av inkomstbeskattningen. Samfund är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser.

Du kan lämna en begäran om omprövning i MinSkatt, med en blankett eller fritt formulerad.

Lämna omprövningsbegäran i MinSkatt

Om du lämnar en begäran om omprövning på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten. Bifoga även alla de bilageblanketter som behövs.

Om du skriver en fritt formulerad omprövningsbegäran ska du alltid ange

  • ändringssökandens namn och FO-nummer
  • i vilket beslut och i vilket skatteårs beskattning du söker ändring
  • på vilket sätt du yrkar på att beskattningen ska ändras
  • de grunder på vilka du yrkar på ändring.

Bifoga till din begäran om omprövning också andra dokument som du åberopar som stöd för din begäran, förutsatt att du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen.

Läs mer om begäran om omprövning och de utsatta tiderna.

Sidan har senast uppdaterats 30.12.2022