Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anspråk på skattefrihet för finsk dividend (6162e)

I källbeskattningen av dividender som har betalts från Finland till mottagare  bosatta inom EES -området ansökas lindring.

Dividendtagande samfundet ska med denna blankett lämna en utredning, på basis av vilken man kaon uppskatta, om dividenden skulle vara fri från skatt då den betalas till ett finskt samfund. Blanketten ska fogas till ansökan om återbäring av källskatt 6164r eller 6163r.

Blanketten är på engelska.

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2017