Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan hos Skatteförvaltningen om befrielse från skatt (7302r)

Med blanketten kan kunden ansöka om befrielse från skatt.

Behandlingstiden för ansökan är cirka 6 månader.

Ansökningen ska skickas under adress:

Skatteförvaltningen
Indrivning
PB 6002
00052 SKATT

 

Sidan har senast uppdaterats 23.8.2023