Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anmälan om överföring av frivillig individuell pensionsförsäkring och långsiktigt sparavtal (3601r)

Med denna blankett anmäls överföring av återköpsvärdet av en frivillig individuell pensionsförsäkring och sparmedlen av ett långsiktigt sparavtal till en pensionsförsäkring som tecknats hos en försäkringsanstalt som finns i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det överförda återköpsvärdet eller de överförda sparmedlen inte betraktas som skattepliktig inkomst på grund av överföringen.

Uppgifterna ska skickas till Skatteförvaltningen inom 60 dagar från överföringsdagen.

Skicka blanketterna till adressen:
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2021