Anmälan om handeln med bolagets aktie på en reglerad marknad eller i multilateral handel (7850r)

Bolaget skall anmäla om upptagande av bolagets aktie till offentlig handel.

Anmälan lämnas in till Skatteförvaltningen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT