Anmälan om förskottsuppbördsregistrering / Utländsk uthyrare av arbetskraft

Blanketten är inte längre i bruk. Ett utländskt företag som hyr ut arbetskraft kan anmäla sig för registrering i förskottsuppbördsregistret med Y-blanketten (ytj.fi).