3313r_Anmälan om ändrade förhållanden till ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter

På blanketten anmäls förändringar i den sökandes ekonomiska situation: de ekonomiska svårigheterna har antingen börjat eller upphört efter att återbäringsansökan för punktskatt på energiprodukter har lämnats in.

En fysisk person, en beskattningssammanslutning, en näringsidkare, ett öppet bolag och ett kommanditbolag eller ett samfund, som har ansökt om återbäring av punktskatt på energiprodukter, ska omedelbart lämna in en ansökan om förändrade förhållanden om det har skett förändringar i den sökandes ekonomiska situation efter att återbäringsansökan för punktskatt på energiprodukter har lämnats in.

Anmälan om förändrade förhållanden kan endast göras på en pappersblankett och den kan lämnas in vid vilken skattebyrå eller företagsskattebyrå som helst. Anmälan kan också lämnas in per post.

Nyckelord: