För medier

För medier

Du kan fråga oss bland annat om:

  • information om det positiva kreditupplysningsregistret
  • utlåtanden och kommentarer från sakkunniga

Begäranden om intervjuer och sakkunnigutlåtanden för medier:

Det positiva kreditupplysningsregistrets och Skatteförvaltningens gemensamma medietelefon betjänar på vardagar kl. 9–16 på numret 029 512 5200. Medietjänsten är avsedd för journalister som arbetar inom medier.

Sidan har senast uppdaterats 2.2.2024