Positiva kreditupplysningsregistrets nyhetsbrev

28.2.2022

Nyhetsbreven år 2024

Nyhetsbreven år 2023

Nyhetsbreven år 2022

Prenumerera nyhetsbrevet

Du kan prenumerera på det positiva kreditupplysningsregistrets nyhetsbrev, som skickas till din e-post. Vi skickar ut nyhetsbrevet cirka fyra gånger om året.

Prenumerera på det positiva kreditupplysningsregistrets nyhetsbrev

När du lämnar dina kontaktuppgifter godkänner du att uppgifterna får användas enligt dataskyddsbeskrivningen: Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret (öppnas i ett nytt fönster).

Det positiva kreditupplysningsregistret är ett nytt nationellt register som samlar ihop uppgifter om privatpersoners krediter och inkomster. Registrets syfte är att erbjuda kreditgivare bättre möjligheter att bedöma kreditsökandens betalningsförmåga och hjälpa privatpersoner att hantera sin egen ekonomi och på så sätt förebygga överskuldsättning i hushållen. Meningen är att ta i bruk det positiva kreditupplysningsregistret på våren 2024.  Det föreslås att Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet ska genomföra registret och i fortsättningen också bli den ansvariga myndigheten för registret.

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2022