Positiva kreditupplysningsregistrets nyhetsbrev!

28.2.2022

Nyhetsbreven år 2023

Nyhetsbreven år 2022

Beställ nyhetsbrevet!

Det positiva kreditupplysningsregistrets nyhetsbrev är avsett för dig som är intresserad av beredningen av ett nytt nationellt register, dess verksamhet och verkningar. Nyhetsbrevet kommer ut några gånger om året. Beställ nyhetsbrevet till din e-post. Följ oss också på Twitter @luottotietorek!

Det positiva kreditupplysningsregistret är ett nytt nationellt register som samlar ihop uppgifter om privatpersoners krediter och inkomster. Registrets syfte är att erbjuda kreditgivare bättre möjligheter att bedöma kreditsökandens betalningsförmåga och hjälpa privatpersoner att hantera sin egen ekonomi och på så sätt förebygga överskuldsättning i hushållen. Meningen är att ta i bruk det positiva kreditupplysningsregistret på våren 2024.  Det föreslås att Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet ska genomföra registret och i fortsättningen också bli den ansvariga myndigheten för registret.

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2022