Vid evenemanget för intressentgrupper den 6 oktober behandlas användningen av uppgifterna i registret samt intressentgruppstestning

23.9.2022

Nästa infomöte arrangerat av projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret hålls torsdagen den 6 oktober 2022 kl. 14.00–15.30 i Teams. Inbjudningar till evenemanget har skickats per e-post till projektets sändlista för intressentgrupper. Om du inte har fått en inbjudan men vill delta i evenemanget kan du skicka e-post till adressen luottotietorekisteri@vero.fi.

På infomötet behandlas den funktionella lösningen för hur uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret används, dvs. hur man begär ett utdrag ur kreditupplysningsregistret. Före evenemanget får intressentgrupperna till påseende för kommentarer en uppdaterad version av gränssnittsbeskrivningen för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret och ett dokument om helheten för hur uppgifter används. Vi ber att intressentgrupperna skickar frågor och kommentarer i förväg per e-post, så att vi kan svara på dem redan under evenemanget. Dessutom presenteras gränssnittsbeskrivningen för kontroll av uppgifter vid evenemanget. Den kommer för första gången till intressentgrupperna till påseende för kommentarer.

Vi ger också vid infomötet för oktober allmän information om intressentgruppstestningen, som börjar i maj 2023.

Evenemanget hålls på finska. Gränssnittsbeskrivningarna kommer till påseende för kommentarer på finska, svenska och engelska och de kan kommenteras på dessa språk.

Engelskspråkiga evenemang för intressentgrupper ordnas av projektet den 13 och 27 oktober. Vid dessa evenemang gås det igenom sådant som har behandlats vid evenemang på endast finska under år 2022 (projektets tidsplan, anmälan av uppgifter, intressentgruppstestningen, användningen av uppgifter).

Sidan har senast uppdaterats 23.9.2022