I evenemanget för intressentgrupper den 19 maj 2022 behandlades gränssnittsbeskrivningarna för anmälan av uppgifter

10.8.2022

Projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret arrangerade den 19 maj ett infomöte för intressentgrupper. På Teams-mötet gick projektets experter igenom tidsplanen för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret samt de uppdaterade gränssnittsbeskrivningarna för anmälan av uppgifter.

Gränssnittsbeskrivningarna för anmälan av uppgifter skickades till intressentgrupperna till påseende den 2 maj och sålunda hade intressentgrupperna möjlighet att kommentera beskrivningarna och ställa frågor som gäller gränssnittsbeskrivningarna redan före evenemanget. Under evenemanget behandlades ändringar i gränssnittsbeskrivningarna och kommentarer som fåtts av intressentgrupperna före evenemanget. Föregående gång hade gränssnittsbeskrivningarna för anmälan av uppgifter varit till påseende på hösten 2021.

Intressentgrupperna kunde ge kommentarer också efter evenemanget och det var möjligt att skicka kommentarer och frågor till projektet per e-post ända fram till den 3 juni. Utifrån kommentarerna och frågorna görs det eventuellt ännu ändringar och preciseringar i gränssnittsbeskrivningarna för anmälan. Gränssnittsbeskrivningarna finns på finska, engelska och nu även på svenska.

Även den första versionen av anvisningarna för anmälan av uppgifter skickades till påseende till intressentgrupperna den 10 maj. I anvisningen beskrivs noggrannare helheten för anmälan till registret och det uppgiftsinnehåll som anmäls. För den finskspråkiga anvisningen avslutades kommentarsrundan för intressentgrupper den 3 juni. Kommentarsrundan för den engelskspråkiga versionen av anvisningarna för anmälan ordnades 6–20 juni.

Utifrån de frågor som ställdes om gränssnittsbeskrivningen och anvisningarna för anmälan skapades ett dokument med frågor och svar, som skickades per e-post till intressentgrupperna i slutet av juni.

Om du inte kunde delta i evenemanget den 19 maj eller du inte som representant för en intressentgrupp för det positiva kreditupplysningsregistret har fått gränssnittsbeskrivningarna eller anvisningarna för anmälan till din e-post kan du begära dem av projektet per e-post: luottotietorekisteri@vero.fi

Sidan har senast uppdaterats 10.8.2022