Evenemang för intressentgrupper den 17 februari 2022: Utlämnande av uppgifter från det positiva kreditupplysningsregistret, dataanvändningstillstånd och krav på informationssäkerhet

9.8.2022

Projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret ordnade den 17 februari ett infomöte för intressentgrupper. Vid evenemanget behandlades kort hur lagberedningen framskrider samt intressentgruppssamarbetets följande steg och gavs information om hur uppgifterna lämnas ur det kommande registret.

Projektets lagexperter gick igenom

  • vilka mottagare av uppgifter det finns i samband med registrets första ibruktagande samt uppgifternas användningsändamål
  • dataanvändningstillståndet som behövs för att utnyttja uppgifterna samt beviljandet av detta tillstånd
  • juridiska krav för det tekniska gränssnittet, såsom till exempel informationssäkerhetskrav enligt informationshanteringslagen.

Efter evenemanget skickades presentationsmaterialet per e-post till intressentgrupperna på finska och engelska. Om du är en representant för en intressentgrupp och inte kunde delta eller inte har fått materialet kan du begära materialet av projektet per e-post: luottotietorek (at) vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 9.8.2022