Certifikattjänstens intressentgruppstestning

De organisationer som använder inkomstregistrets tekniska gränssnitt identifieras när certifikattjänsten för inkomstregistret används. Lösningen grundar sig på digitala certifikat (Public Key Infrastructure).

Certifikattjänsten används av alla som producerar material för inkomstregistret och av organisationer som hämtar material från registret genom ett tekniskt gränssnitt. Ett certifikat beviljas för organisationer som svarar för att leverera uppgifter till inkomstregistret eller som har rätt att få uppgifter från inkomstregistret. Med hjälp av certifikatet identifieras en organisation som producerar eller använder uppgifter samt säkerställs att materialet inte ändras. Certifikat beviljas enligt användningsändamål. Läs mer om dokumentationen om certifikat.

Inkomstregistrets tekniska gränssnitt och certifikat kan testas före ibruktagandet. Testningen sker i inkomstregistrets testmiljö för intressentgrupper. Läs mer om intressentgruppstestning.

Adressen för miljön för certifikattjänstens intressentgruppstestning: https://pkiws-testi.vero.fi/2017/10/CertificateServices

Efter att en organisation har avtalat om testning av det tekniska gränssnittet med inkomstregistret kan man hämta certifikat och påbörja testningen i inkomstregistrets testmiljö för intressentgrupper.

Certifikatspecifika CA-paket för intressentgruppstestning:

I paketen

 • en enkel README på engelska
 • rotcertifikat
 • mellanliggande certifikat
 • utgivarens certifikat
 1. Inkomstregistrets och Skatteförvaltningens tjänster: IRServicesTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 2. Inkomstregistrets utomstående stödtjänster: IRExternalDataProvidersTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 3. Inkomstregistrets utomstående stödtjänster SFTP: IRExternalDataProvidersSFTPTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 4. Informationsanvändare SFTP: IRIncomeDataUsersSFTPTestIssuingCAv1.cacert.zip
 5. Informationsanvändare: IRIncomeDataUsersTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 6. Producenter av löneuppgifter: DataProvidersTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 7. Producenter av löneuppgifter SFTP: DataProvidersSFTPTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip
 8. Producenter av förmånsuppgifter: IRBenefitDataProvidersTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip (27.3.2019)
 9. Producenter av förmånsuppgifter SFTP: IRBenefitDataProvidersSFTPTestIssuingCAv1-chain.cacert.zip (27.3.2019)

Certifikattjänstens testbädd 

Syftet med testbädden för certifikattjänsten är att underlätta utvecklingen av en applikation som använder certifikattjänstens gränssnitt. I testbädden kan man testa begäran, hämtning och förnyelse av certifikat.

 1. Certifikattjänsten – testbädd (pdf) 18.9.2020, version 1.02
 2. Certifikattjänsten – testbädd (ZIP) 30.4.2018
Sidan har senast uppdaterats 22.9.2020