Privatpersoner

Du kan granska dina egna uppgifter i inkomstregistret

Som privatperson kan du granska dina löneuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst. Du ser också uppgifter om de pensioner och förmåner som har betalats ut till dig.

Om du vill ha en sammanfattning av dina inkomster, kan du beställa ett inkomstregisterutdrag från inkomstregistrets e-tjänsten. På registerutdraget kan du se alla löner, pensioner och förmåner som anmälts till inkomstregistret.

Om du behöver en mer detaljerad specifikation av dina inkomster eller vill granska uppgifterna i en viss anmälan, kan du hämta och granska uppgifter på sidan Egna inkomstuppgifter i e-tjänsten.

Inkomstregistret innehåller löneuppgifter sedan 2019 samt pensions- och förmånsuppgifter från och med 2021.

I inkomstregistret kan du utföra ärenden för en annan privatperson eller för ett företag om du har fått fullmakt för ärendehantering.

Skydda dina inkomstuppgifter och tänk noggrant efter vem du ger rätt att använda dem

I inkomstregistret kan du alltid enkelt se de löner och förmåner som betalas till dig. Du behöver aldrig någon extern tjänst för att granska dina uppgifter.

Inkomstregistret rekommenderar att du inte ger externa tjänster rätt att se eller använda dina inkomstuppgifter. Tjänster av denna typ använder vanligen ett särskilt program eller en särskild webbapplikation för att samla in uppgifter från vyn i e-tjänsten.

Så här granskar du dina uppgifter i inkomstregistret

1) Logga in till inkomstregistrets e-tjänst

Logga in i med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Läs mer om identifiering

Logga in till inkomstregistret

2) Välj ärendehanteringsroll

  • Välj Uträtta ärenden som privatperson, om du vill se på dina egna inkomstuppgifter.
  • Välj Uträtta ärenden för en annan privatperson, om du vill se på uppgifter om ditt barn under 15 år eller på uppgifter om en privatperson som har gett dig fullmakt.

3) Välj Egna inkomstuppgifter

Du kan söka inkomstuppgifter inom önskat tidsintervall.

Ta närmare del av dina inkomstuppgifter

Se instruktionsvideon om hur man kan granska sina egna inkomstuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst:

Så här använder du inkomstregistret - Egna inkomstuppgifter (på finska, YouTube, 2:48 min)

Betalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret

Arbetsgivaren eller andra prestationsbetalare anmäler uppgifterna om prestationerna till inkomstregistret. Uppgifterna syns i allmänhet i inkomstregistret inom fem kalenderdagar från betalningsdagen.

Om uppgifterna inte syns i inkomstregistret, kontrollera med din arbetsgivare eller en annan prestationsbetalare om uppgifterna har anmälts till inkomstregistret.

Också hushåll kan fungera som arbetsgivare och betala lön.

Läs mer om hur hushåll anmäler uppgifter till inkomstregistret.

Uppgifterna i inkomstregistret används som beslutsunderlag

Myndigheterna grundar olika beslut på de uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Uppgifterna används till exempel av arbetslöshetskassorna vid beräkningen av dagpenningar och FPA då de beviljar dagpenningar som betalas till arbetsgivare. Skatteförvaltningen använder uppgifter från inkomstregistret på förhandsifyllda skattedeklarationer och ändringsskattekort.

I inkomstregistrets e-tjänst kan du själv granska vilka inkomstuppgifter din egen arbetsgivare har anmält till inkomstregistret.

Om det finns fel i dina uppgifterna ska du be betalaren att korrigera dem i inkomstregistret.En infograf som beskriver för vilka ändamål inkomsttagarens uppgifter används till.

Sidan har senast uppdaterats 4.11.2022