Vilken sorts evenemang önskar du dig av inkomstregistret?

1.7.2022

Inkomstregistret har under våren anordnat två kurser i anmälan av uppgifter: i maj behandlade vi korrigeringar och i juni anmälan i pappersform. I juni arrangerade inkomstregistret dessutom en programvaruhusdag där vi behandlade årsändringar.

I höst planerar vi att anordna utbildning i bland annat anmälan av uppgifter vid konkurs.

Genom att svara kan du påverka kommande utbildningsevenemang

Berätta för oss i vilken sorts evenemang du skulle vilja delta. Dessutom ser vi gärna att du utvärderar inkomstregistrets kommunikation.

Enkäten riktar sig till prestationsbetalare och till dem som anmäler uppgifter till inkomstregistret.

Du kan besvara enkäten fram till 31.8.2022.

Besvara enkäten

Enkäten genomförs i form av en Webropol-enkät där det bara tar några minuter att delta. Enkätuppgifterna behandlas anonymt och på ett säkert sätt.

Du kan ta del av materialet från tidigare evenemang på vår webbplats

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2022