I arkivet i e-tjänsten ser du meddelanden och anmälningar på papper

21.12.2021

Vid årsskiftet får inkomstregistrets e-tjänst ett arkiv.

I arkivet sparar inkomstregistret från och med 2022 anmälningar som skickats på pappersblanketter och brev om fel i dem. Om du till exempel lämnar in en anmälan om löneuppgifter på en pappersblankett, hittar du blanketten i arkivet efter att inkomstregistret fått den. Om det finns fel i en anmälan på papper, ser du brevet om felet i arkivet. Brevet postas också fortfarande till dig.

I arkivet sparas dessutom Inkomstregisterenhetens handledande meddelanden och riktade meddelanden. Om du beställer en rapport på en pappersblankett, sparas också beställningsblanketten i arkivet.

Framöver får du Suomi.fi-meddelanden också i inkomstregisterärenden

Inkomstregisterenheten skickar handledande meddelanden och riktade meddelande till betalare. Syftet med dem är att förbättra informationens kvalitet och hjälpa betalare att lämna in uppgifter i rätt form. Från och med årsskiftet skickas ett e-postmeddelande till privatpersoner och representanter för företag, om de har börjat använda Suomi.fi-meddelanden. Om de inte gjort det, skickas Inkomstregisterenhetens meddelanden på papper.

I e-postmeddelandet finns information om Inkomstregisterenhetens meddelande endast på rubriknivå. Av informationssäkerhetsskäl finns det ingen direkt länk till själva meddelandet från e-postmeddelandet. Du kan läsa meddelandet genom att logga in i inkomstregistrets e-tjänst.

I e-tjänstens arkiv kan du endast läsa meddelanden som Inkomstregisterenheten skickat. Det är inte möjligt att skicka meddelanden till Inkomstregisterenheten. Om du har frågor om ett meddelande kan du kontakta vår kundtjänst.

Anvisningar för och detaljerade beskrivningar av Suomi.fi-meddelanden finns på Suomi.fi-tjänstens webbplats.

Granskning av meddelanden och handlingar i arkivet

Meddelanden och inlämnade anmälningar på papper visas i samma vy i inkomstregistrets e-tjänst. I arkivet visas samtidigt de hundra senaste meddelandena eller handlingarna med det nyaste högst upp.

Oöppnade meddelanden och handlingar är markerade med fet stil och en turkos balk. För anmälningar på papper visas också anmälans referens i en separat kolumn. En fil kan laddas ner endast en gång under en session.

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2021