Berätta om dina erfarenheter av sökvillkoren i e-tjänsten

18.1.2022

Inkomstregistret samlar in erfarenheter av sökvillkoren på sidan Inlämnade anmälningar i e-tjänsten.

Besvara enkäten om du använder sökfunktionen i inkomstregistrets e-tjänst för att söka anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivares separata anmälningar eller anmälningar om förmånsuppgifter.

Vi önskar att vi får in svar av både prestationsbetalare och informationsanvändare. Du kan besvara enkäten fram till den 4 februari.

Besvara enkäten om sökvillkoren.

Svaren används för att bedöma utvecklingsbehoven

Med hjälp av enkäten utreds hur vanligt det är med användningen av sökvillkoren och både behovet av enskilda sökvillkor och nyttan av dem för olika kontaktroller. Enkätsvaren används för att bedöma behovet att utveckla inkomstregistrets funktioner och anvisningarna till dem.

Enkäten genomförs som en Webropol-enkät som det endast tar några minuter att besvara. Enkätuppgifterna behandlas anonymt och på ett säkert sätt.

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2022