Hur kan någon annan sköta mina ärenden i inkomstregistret?

Denna lättlästa text har genomförts som ett samarbetet med LL-center. 

Personer och företag kan be någon annan att granska deras uppgifter i inkomstregistret eller lämna in deras uppgifter till registret.

Då ska de göra en fullmakt åt den personen eller det företaget. Med en fullmakt för inkomstregistret kan en person eller ett företag sköta andras ärenden i inkomstregistrets e-tjänst. Man ger fullmakt åt en bestämd person eller ett bestämt företag. Till exempel kan ett företag ge fullmakt åt en bokförare, som sköter företagets ekonomi.

Man kan ge fullmakt åt någon för att granska löneuppgifter eller för att lämna in löneuppgifter.

Man kan ge fullmakter via tjänsten Suomi.fi-fullmakter som finns på: https://www.suomi.fi/fullmakter.

Eftersom inkomstregistret är en ny tjänst gäller tidigare gjorda fullmakter inte.

Fullmakt för att granska löneuppgifter

Om du ger någon annan fullmakt att granska dina löneuppgifter kan den personen eller det företaget se följande av dina uppgifter:

 • grunduppgifter om dig eller ditt företag
 • anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar,
  som du har lämnat in till inkomstregistret
 • rapporter, som gäller dig eller ditt företag
 • meddelanden som du har fått eller skickat i e-tjänsten (på kommande senare)
 • dokument som har sparats (på kommande senare).

Fullmakt för att anmäla löneuppgifter

Om du ger någon annan fullmakt att anmäla dina löneuppgifter ger du också samtidigt fullmakt att granska dina löneuppgifter. Förutom granskning kan företaget eller personen du gett fullmakt åt göra följande:

 • lämna in grunduppgifter om dig eller ditt företag
 • lämna in dina eller ditt företags löneuppgifter och göra arbetsgivarens separata anmälan
 • beställa rapporter som gäller dig eller ditt företag
 • skicka meddelanden i e-tjänsten (på kommande senare).
Sidan har senast uppdaterats 1.9.2021