Laddningstjänsten

I laddningstjänsten kan du skicka in filer till inkomstregistret i XML-format och göra en materialbeställning på uppgifter som inlämnats till inkomstregistret. Skapa en fil i det egna systemet innan den skickas till laddningstjänsten. Du kan skicka in uppgifter enligt de fullmakter din behörighet omfattar, tjänsten kontrollerar fullmakten i samband med att filen skickas.

Det tar en stund att ladda upp filen till inkomstregistret, eftersom laddningstjänsten kontrollerar materialet i samband med uppladdningen. Du kan följa filens uppladdningsstatus i laddningstjänsten.

När filen är uppladdad till inkomstregistret, tar det några minuter innan filen syns på sidan Sänt material.

Du kan sända uppgifter om flera olika prestationsbetalare på samma gång. Du kan även välja flera olika typer av filer som ska sändas. En fil kan emellertid endast innehålla uppgifter för ett företag och för en betalningsgång åt gången. Därtill ska uppgifterna i filen vara av samma typ, det vill säga till exempel anmälan om löneuppgifter. Filen kan dock innehålla uppgifter om flera inkomsttagare.

I laddningstjänsten kan du sända anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälningar och anmälningar om förmånsuppgifter eller göra materialbeställningar som innehåller en rapportbeställning.

Du kan ladda upp nya filer, även om behandlingen av det tidigare materialet vore på hälft.

Du kan lägga till filer och ta bort enskilda filer före sändningen eller radera hela listan på valda filer.  Filerna skickas till inkomstregistret först när du väljer Sänd filer. Om du inte sänder filerna till inkomstregistret, tas de bort permanent om 7 dagar. Laddningen avbryts inte, även om du skulle stänga laddningstjänsten eller webbläsaren.

Materialets status uppdateras i samband med behandlingen. Om inga fel observerats i materialet, blir materialets status Sparat i inkomstregistret. Om materialet innehåller fel, blir materialets status antingen Avvisad eller Delvis avvisad.

Mottagningstidpunkten för materialet och en länk till behandlingsresponsen för materialbeställningen visas i laddningstjänsten. Materialen raderas från listan tre månader efter det att de har mottagits.

Felsituationer

Om du försöker skicka en ogiltig fil i laddningstjänsten, får du ett felmeddelande om följande situationer.

I vissa felsituationer visas endast felkoden. Du kan kontrollera kodens förklaring i koduppsättningen för felkoder på webbsidorna Dokumentation.

Filformatet är felaktigt: Om filen har någon annan ändelse än XML eller filformatet är felaktigt på något annat sätt, visas meddelandet Filformatet är felaktigt. Knappen Sänd filer är inte i bruk och du kan alltså inte skicka filen.

XML-filen godkänns inte i schemavalideringen: Om innehållet i en XML-fil inte motsvarar inkomstregistrets schema, får du meddelandet Det gick inte att läsa filen i laddningstjänsten. Därtill kan du ladda ett felmeddelande i textformat via länken Ladda ner tekniskt felmeddelande. I felmeddelandet beskrivs schemavalideringensfelen. Knappen Sänd filer är inte i bruk och du kan alltså inte ladda uppgifter till inkomstregistret.

Ingen behörighet att sända material: Om du inte har behörighet att sända material, får du ett meddelande om behörighetsfel. Knappen Sänd filer är inte i bruk och du kan alltså inte ladda uppgifter till inkomstregistret.

Den skickade filen innehåller fel: Om du sänder materialet med knappen Sänd filer och materialet innehåller fel, visas materialets fel via länken Ladda ner behandlingsrespons. Behandlingsresponsen motsvarar inkomstregistrets schema för behandlingsrespons som visar de felkoder som inkomstregistret returnerat, inklusive beskrivningar.

Många filer av vilka en del är felaktiga: Om en del av de filer som ska sändas är felaktiga och en del felfria, kan de felfria filerna sändas till inkomstregistret. I dessa fall är knappen Sänd filer aktiv, och endast de felfria filerna sänds till inkomstregistret. De filer som innehåller fel stannar på listan.

Sidan har senast uppdaterats 23.6.2022