Skatteplikt för förmånen

Om beskattningen av en förmån avviker från det förvalda värdet för inkomstslaget, kan du med uppgiften Skatteplikt för förmånen ange för informationsanvändarna hur den utbetalda förmånen ska behandlas i beskattningen.

Observera att uppgiften Skatteplikt för förmånen endast kan anges för vissa inkomstslag. För vissa inkomstslag är uppgiften obligatorisk. Du kan kontrollera de obligatoriska uppgifterna för respektive inkomstslag i dokumentet  Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag på webbsidan Dokumentation.

För ett inkomstslag kan du ange en preciserande uppgift Skatteplikt för förmånen. Uppgiften kan inte anges för avdrag som görs på en förmån.

Förvärvsinkomst

Inkomsten är i sin helhet förvärvsinkomst och en förskottsinnehållning har verkställts på denna.

Förvärvsinkomst, förhöjd med 20 %

Inkomsten utgör förvärvsinkomst förhöjd med 20 procent.

Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut

Enbart sjukvårdspremien tas ut från inkomsten. Ange uppgiften enbart när du anmäler pensionsinkomst som betalats ut till en allmänt skattskyldig inkomsttagare.

Kapitalinkomst

Inkomsten är i sin helhet kapitalinkomst och en innehållning enligt skatteprocenten för kapitalinkomster har verkställts på denna.

Kapitalinkomst, förhöjd med 20 %

Inkomsten utgör kapitalinkomst förhöjd med 20 procent.

Kapitalinkomst, förhöjd med 50 %

Inkomsten utgör kapitalinkomst förhöjd med 50 procent.

Skattefri

Inkomsten är skattefri. Om förskottsinnehållningen på inkomsttagarens skattekort är 0 %, ska du inte ange denna uppgift utan låta bli att anmäla inkomstslaget 1266 Förskottsinnehållning.

Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in

Uppgifter om inkomsten enligt 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva ska lämnas in till Skatteförvaltningen. Om du anger uppgiften Skatteplikt för förmånen ska du även lämna in uppgifter om försäkringen.

Kapitalinkomst samt uppgift enligt arvs-och gåvoskattelagen lämnas in

Inkomsten utgör kapitalinkomst i inkomstbeskattningen och uppgifter om inkomsten enligt 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva ska lämnas in till Skatteförvaltningen. Om du anger uppgiften Skatteplikt för förmånen ska du även lämna in uppgifter om försäkringen.

Sidan har senast uppdaterats 14.10.2020