Inkomstregistrets certifikat

Du behöver ett certifikat om du vill anmäla eller hämta uppgifter via gränssnitt. Med gränssnitt avses en integration som byggs till exempel mellan löneadministrationens programvara och inkomstregistret.

Du kan till exempel skicka anställdas löneuppgifter direkt till inkomstregistret från löneprogrammet. Många program gör det dessutom möjligt att korrigera uppgifter direkt från betalsystemet till inkomstregistret. Via gränssnittet kan du också beställa material och rapporter. Begär mer information av din programvaruleverantör.

Med hjälp av certifikatet identifieras och auktoriseras organisationer som anmäler och hämtar uppgifter via gränssnitt. Med hjälp av certifikatet säkerställs dessutom materialets beständighet. Lösningen grundar sig på digitala certifikat (Public Key Infrastructure).

Certifikat beviljas enligt användningsändamål. Ett certifikat som beviljats för löneuppgifternas Web Service-kanal kan också användas i Skatteförvaltningens övriga tjänster.

Upprätta ansökan om gränssnitt och beställ certifikat i inkomstregistrets e-tjänst

Certifikatet gäller i två år

Certifikatet är i kraft i 2 år, varefter certifikatet ska förnyas. Organisationen ansvarar för att förnya certifikatet.

Läs mer om förnyande av ett certifikat

En infograf, i vilken man beskriver hur sökning och förnyande av inkomstregistrets certifikat skers.

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2023