Inkomstregistrets certifikat

En organisation som använder inkomstregistrets tekniska gränssnitt, behöver ett certifikat som beviljats av inkomstregistrets certifikattjänst. Med det tekniska gränssnittet avses en integration som byggs till exempel mellan löneadministrationens programvara och inkomstregistret.

Med certifikatet identifieras den organisation som anmäler inkomstuppgifter eller använder uppgifter som anmälts i inkomstregistret. Med hjälp av certifikatet säkerställs dessutom materialets beständighet. Certifikat beviljas enligt användningsändamål. Ett certifikat som beviljats för löneuppgifternas Web Service-kanal kan också användas i Skatteförvaltningens övriga tjänster.

Ibruktagandet att det tekniska gränssnittet sker i tre faser:

  1. Organisationens utsedda representant gör ansökan om att ta i bruk det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst.
  2. Organisationens utsedda representant beställer certifikatet i inkomstregistrets e-tjänst.
  3. Den tekniska kontaktpersonen som angetts på certifikatansökan hämtar certifikatet från Certifikattjänstens gränssnitt.

Certifikatet gäller i två år

Certifikatet är i kraft i två år. Certifikatet måste förnyas innan det går ut, dock tidigast 60 dygn före certifikatets giltighet upphör. Den tekniska kontaktpersonen för certifikatet får per e-post ett påminnelsemeddelande om att giltighetstiden utgår 60 dygn i förväg. Det finns en egen tjänst för förnyandet av certifikatet i det tekniska gränssnittet.

En infograf, i vilken man beskriver hur sökning och förnyande av inkomstregistrets certifikat skers.

 

Sidan har senast uppdaterats 28.4.2021