Ansökan om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet

Inkomstregistrets certifikat

En organisation som använder inkomstregistrets tekniska gränssnitt, behöver ett certifikat som beviljats av inkomstregistrets certifikattjänst. Med certifikatet identifieras den organisation som anmäler inkomstuppgifter eller använder uppgifter som anmälts i inkomstregistret. Med hjälp av certifikatet säkerställs dessutom materialets beständighet. Certifikat beviljas enligt användningsändamål.

Ibruktagandet att det tekniska gränssnittet sker i tre faser:

  1. Personen med firmateckningsrätt gör ansökan om att ta i bruk det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst.
  2. Personen med firmateckningsrätt beställer certifikatet i inkomstregistrets e-tjänst.
  3. Den tekniska kontaktpersonen som angetts på certifikatansökan hämtar certifikatet från Certifikattjänstens gränssnitt.

Certifikatet gäller i två år

Certifikatet är i kraft i två år. Certifikatet måste förnyas 60 dagar innan certifikatet går ut. Den tekniska kontaktpersonen för certifikatet får 60 dagar innan certifikatet utgår ett e-postmeddelande om att giltighetstiden utgår. Det finns en egen tjänst för förnyandet av certifikatet i det tekniska gränssnittet.

Sökning och förnyande av inkomstregistrets certifikat.